तळ्यांनी घाणयारे उदक सोडल्यार करतले कारवाय

उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार श्री नवदुर्गा तळयेच्या सोबीतीकरण प्रकल्पाच्या पायाभरणी फलकाचें अनावरण करतना कुशीक सरपंच प्रा. दुमिंग वाज, उपसरपंच किरण नायक, शाम प्रभुदेसाय, पंच जयेश नायक आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मंत्री शिरोडकार: 3 कोटी रुपया खर्च करून श्री नवदुर्गा तळयेची उदरगत

मडगांव : व्हाळ, नाल्यांत, तळ्यांत घाणयारें उदक सोडल्यार कायदेशीर कारवाय करतले. कविवर्य बा. भ. बोरकार हांणी आपले कवितेंतल्यान बोरये गांव पुराय संवसारार पावयलो. तो दुशीत उरल्यार व्हड अन्याय जातलो अशें दिसता. श्री सिद्धनाथ पर्वतावयल्यान येवपी स्फटिका इतलें शुद्ध आनी नितळ उदक बाराय म्हयने सांबाळून दवरपाचो यत्न ह्या श्री नवदुर्गा तळये वरवीं करतले. मे म्हयन्यांत गांवांतलीं ल्हान व्हड तळीं सुकल्यार नुस्तें धरपाक मेळचें ना अशी शिटकावणी उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिली. 

श्री नवदुर्गा तळ्याच्या दुरुस्ती आनी सोबीतीकरणाच्या पायाभरणी सुवाळ्याक मंत्री शिरोडकार उलयताले. ह्या वेळार तांचे वांगडा बोरयेंचे सरपंच दुमिंग वाज, थळावे पंच जयेश नायक, उपसरपंच किरण नायक, भावना नायक, सागर नायक, सुनील नायक, उदकास्त्रोत खात्याचे मुखेल अभियंते प्रमोद बदामी, श्री नवदुर्गा संस्थानाचे अध्यक्ष शामप्रभुदेसाय, उदकास्त्रोत अधिकारी आनी अभियंते हाजीर आशिल्ले.

सुरवातेक येवकार बोरयेंचे सरपंच प्रा. दुमिंग वाज हांणी दिलो. हे तळेच्या कामाक 3 कोटी रुपया खर्च करतले.  

रोकडेंच शिरशिरें ते बोरखाजन मेरेन पंचायत समिती, जागृत नागरीक, पर्यावरण, सैम मोगी हांकां वांगडा घेवन व्हाळ, गटारांचें सर्वेक्षण करतले. तशेंच घाणयारें, मोरयेचें, संडासाचें उदक तळ्यांत सोडप्यांचेर कारवाय करतले, अशें मुखेल अभियंते प्रविण बदामी हांणी सांगलें. 

खात्या वतीन फाटल्या स म्हयन्यांत ‘जल हि जिवन’ ह्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे कार्यावळीची  अंमलबजावणी करपा खातीर विंगड विंगड कार्यावळी आखल्यात. मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी, वट्ट देडशें तळयो दुरुस्त करुन वापरपा संबदान कार्यावळी आयोजीत केल्ल्याचें सांगलें. 

वास्तुशिल्पकार सुदिक्षा नायक हांणी हे प्रकल्प आरेखीत केल्यात. एक सपनांतलो प्रकल्प देड वर्सांत लोकार्पण करपाचो सरकाराचो विचार आसा. पुराय कार्यावळीचें सुत्रसंचालन डॉ. गौरी शिरोडकार हांणी केलें. तर उपकार पंच जयेश नायक हांणी मानले. हे कार्यावळीक भाजपा मंडळ अध्यक्ष सुरज नायक, आदले मुख्याध्यापक मिनानाथ उपाध्ये, परीमल सामंत, पंचवाडीचे क्रिस्तेव डिकॉस्टा, मंडळ सचीव अवधूत नायक, आदले पंच सुनील सावकार, सुभाष पारपती, उमेश गावडे आनी थळावे नागरीक व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले.