…..तरूच देश बळिश्ट जातलो !

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

स्वातंत्र्य दीस आनी प्रजासत्ताक दीस हे आमचे दोन राष्ट्रीय उत्सव. हे दोनूय उत्सव भारतभर व्हड उमेदीन मनयतात. ह्या दिसा तरणाटे ते जाण्टे मेरेन सगळेच तिरंग्याक सलामी दिवन देशाचे उपकार मानतात; पूण दुर्दैवान स्वातंत्र्य दीस आनी प्रजासत्ताक दीस हांचे मदलो फरक जायत्या जाणांक कळना. 15 ऑगस्ट 1947 दिसा भारताक ब्रिटीश सत्तेंतल्यान स्वातंत्र्य मेळ्ळें. देश स्वतंत्र जालो तेन्ना आमच्या देशाचें स्वताचें संविधान नाशिल्लें. भारताचे कायदे 1935 वर्साच्या भारतीय राज्य सरकार कायद्याचेर आदारिल्ले. स्वतंत्र देशाक आपलें संविधान आसूंक जाय. संविधानांत देश कसो चलोवचो हाचे नेम आनी कायदे आसचे आनी नागरीकांचे हक्क आनी कर्तव्यांचोय आस्पाव आसचो अशें सगळ्यांचें मत आशिल्लें.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांचे सारक्या विद्वान मनशान हें संविधान तयार करपाचें शिवधोनू उखलचो अशें सगल्यांनी आवाहन केलें. तेन्ना डॉ आंबेडकर हांणी तें मान्य केलें. 29 ऑगस्ट 1947 दिसा डॉ. आंबेडकर हांचे अध्यक्षते खाला स्वतंत्र भारताचें संविधान तयार करपाक एक मसुदो तयार करपी समितीची नेमणूक जाली. हे समितीन संविधानाचो मसुदो तयार करून तो 4 नोव्हेंबर 1947 दिसा संसदेंत सादर केलो. हे बसकेंत 166 दिसां खातीर सभाघरांत हो प्रस्ताव भौशीक चर्चे खातीर उक्तो केलो.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आनी तांच्या फुडारपणा खाला हे समितीन दोन वर्सां इकरा म्हयने अठरा दिसांनी संविधान तयार केलें. 24 जानेवारी 1950 दिसा ह्या मसुद्याचेर विधानसभेच्या 308 वांगड्यांनी खूब चर्चा आनी सुदारणा करून मान्यताय दिली. संविधानाच्यो दोन हातबरपाच्यो प्रती तयार केल्यो. ह्यो प्रती इंग्लीश आनी हिंदी भाशेंत आशिल्ल्यो. दोन दिसांनी म्हळ्यार 26 जानेवारी 1950 सावन हें संविधान चालीक लागलें आनी भारत प्रजासत्ताक जालें.
संविधानान आमकां मुळाव्या कर्तव्यां वांगडाच मुळावे हक्क दिल्यात. हक्क आनी कर्तव्यां ह्यो एकाच नाण्याच्यो दोन बाजू. आमच्या हक्काची जितली जाणविकाय आसा तितलीच आमकां आमच्या कर्तव्याचीय जाणविकाय ना. दरेका नागरिकान आपल्या घटनात्मक हक्का वांगडाच घटनात्मक कर्तव्यां निश्ठापूर्वक पाळ्ळ्यारुच भारत बळिश्ट जातलो.

श्याम ठाणेदार
9922546295