तरणाट्यांनी कोंकणीचें काम फुडें व्हरचें  

दिवचले शणै गोंयबाब जयंती कार्यावळीचें उक्तावण करतना अरुण साखरदांडे, कुंदन फळारी आनी हेर. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अरुण साखरदांडे : दिवचले मनयली शणै गोंयबाब  जयंती

दिवचल : तरणाट्यांनी कोंकणीचें काम फुडें व्हरपा खातीर शणै गोंयबाब हांची प्रेरणा घेवन समाजाची उदरगत जावपा खातीर सहकार्य करपाचें आवाहन कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष प्राचार्य अरुण  साखरदांडे हांणी दिवचले केलें. 

दिवचलचे पूत शेणै गोंयबाब हांचे जयंती निमतान दिवचल कोंकणी अकादमी आनी गोवा कोंकणी अकादमी वतीन आयोजीत कार्यावळीक ते उलयताले. 

ह्या वेळार कोंकणी  सेवा केंद्राचे  अध्यक्ष विनायक गोवेकार, विठ्ठल वेर्णेकार, सिद्धी पोरोब, समरेश  काणेकार, कुंदन फळारी, ज्ञानेश्वर गोवेकार हाजीर आशिल्ले. 

ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्या व्यक्त्यांनी शणै गोयबाबान कोंकणी भास साहित्त्य मळार केल्ल्या कामाचो आढावो घेतलो. 

विनायक गोवेकार हांणी येवकार दिलो. प्रवीण सावंत हांणी सुत्रसंचालन, सिद्धी पोरोब हांणी उपकार मानले. 

ह्या वेळार कोंकणी खातीर वावुरपी देऊ पळ, सदानंद काणेकार हांचो शाल, श्रीफळ आनी यादस्तीक भेटोवन भोवमान केलो. 

कवी संमेलनांत प्रगती नायक, इन्का च्यारी हांणी कविता सादर केल्यो.