तरणाटे राष्ट्राचो फुडार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तरणाटे हें राष्ट्राचें मीठ. तरणाटेंपण मिठा इतलें मोलादीक. संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो तरणाटी लोकसंख्या आशिल्लो आमचो देश. भारतांत 35 कोटी 6 लाख तरणाटे आसात. आपल्या तरणाटेपणांत योग्य मुल्यां रुजोवप ही राश्ट्राची मुखेल आस्त आसता. आमकां सगळ्यांक, तरणाटे आसूं वा जाण्टे, स्वतंत्र भारताचे भुंयेर जल्मल्ल्याचो अभिमान आनी भाग्य दिसूंक जाय. आमच्या पूर्वजांनी कशे कश्ट घेतले आनी कशे त्रास सोंसले तें ब्रिटिशांच्या क्रूर वागणुकेक लागून भारताच्या इतिहासांतल्यान स्पश्ट जाता. आमच्या पूर्वजांनी आमकां एक शांतीची भूंय दिल्या, जंय आमी कसलोच भंय नासतना रावपाक शकतात हें आमचें बरें नशीब.
हय, आमी मुक्त आसात आनी पुराय स्वतंत्र आसा, तरी लेगीत आमी स्वताक आमच्या देशाचेर आशिल्ल्या जापसालदारक्यां पासून मुक्त मानूंक फावना. आमच्या देशाक उजवाडाचो फुडार सुनिश्चीत करपा खातीर नागरिक म्हणून तरणाट्यांनी आमच्या संविधानांतलीं मुळावीं कर्तव्यां पाळचीं. देशभक्तीचो आत्मो वाडोवपाक आनी भारताचो एकचार तिगोवन दवरपाक आदार दिवप हीं सगळ्या नागरिकांचीं नैतिक कर्तव्यां, अशीं ‘मुळावी कर्तव्यां वा फंडामॅन्टल रायट्स’ ची व्याख्या केल्या. देशभक्ती आनी एक व्हडली एकचाराची भावना दवरून तरणाट्यांनी आमच्या राष्ट्राच्या बऱ्यापणा खातीर आनी कल्याणा खातीर खऱ्यांनीच उपकाराक पडपी उपक्रम चालीक लावपाचें कार्य करचें. जबाबदार नागरीक म्हूण तरणाटे संविधानाच्या मुळाव्या तत्वांक वा स्थापन केल्ल्या पूर्वतयारींक पाळो दिवपाक मान्यताय दितात, जाल्यार आमकां बळिश्ट भारत मेळटलो हें खात्रीचें आसा!
राश्ट्रध्वज आनी राष्ट्रगीत हीं आमचीं मोलादीक आनी याद उरपी राश्ट्रीय प्रतीकां तशेंच आमच्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या एकचाराक आनी सगळ्या अगणित बलिदानांक सूचक. तरणाटे जावन आमी आमच्या स्वातंत्र्या खातीरच्या राश्ट्रीय संघर्शाक प्रेरणा दिवपी उदात्त आदर्शांक मोगान सांबाळपाक जाय आनी पाळपाक जाय. तरणाट्यांक नायक आनी सेलिब्रिटी क्रश आसतात, पूण आमच्यांतल्या कोणाकूय आमचो आदर्श म्हूण स्वातंत्र्य झुजारी वा शांतताय निर्मातो आसा काय? स्वता खातीर येस मेळयल्ल्या लोकां विशीं आमी पिशें जातात, जाल्यार आमचे स्वातंत्र्य झुजारी आमच्या राष्ट्रा खातीर स्वातंत्र्य मेळोवपा खातीर आपलो जिवाचो बळी दिवपी निस्वार्थी जीव आशिल्ले.
सद्या आमी खुबश्या दंगली विशीं आयकतात. रगत व्हांवून आनी हिंसाचार करून सत्ता आनी दर्जो सिद्ध करपांत कसलोय फायदो आनी शांतताय ना. मोग ही आमच्या मनीसपणाची सार्वत्रिक भास. तरणाट्यांनी आतां सावन तें वेव्हारांत हाडूंक जाय. ‘एकवटांत जैत आसा’ हें याद दवरात. भारताचें सार्वभौमत्व, एकचार आनी एकात्मता तिगोवन दवरपाक आनी तिची राखण करपाक आमी सगळीं वावुरया.

वालांका जिल्डा रिबेलो
8007184456