तंबाकू निर्मूलन संस्थेचे वतीन पणजे, मडगांवांत सायक्लोथॉन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः राष्ट्रीय तंबाकू निर्मूलन संस्थेन जीओकेएआरएमए ऑन्कोलॉजी असोसिएशन, गिरायक आवाज- दिल्ली हांच्या पालवान गोंयांत आयतारा तंबाकू विरोधी दिसा निमतान सायक्लोथॉनाचें आयोजन केल्लें. सकाळीं 6.30 वरांचेर पणजी, मडगांव, फोंडें आनी वास्को हांगा तांचे उक्तावण केलें.
राज्याचे भलायकी सचीव विकास गावणेकार, राष्ट्रीय भलायकी अभियानाचो संचालक डॉ इरा आर्मेदा, आयएमए बायल विभागाची आदली अध्यक्ष डॉ पौर्णिमा उसगांवकार, बीआयटीएस संचालक प्रा सुमन कुंडू हांणी सायक्लोथॉनाक सुरवात करून दिली.
डॉ अमोल महालदार, डॉ विश्वजीत फळदेसाय, डॉ संदीप नायक आनी केदार केंकरे हांच्या मार्गदर्शना खाला सुमार 189 सायकलस्वार सकाळीं 8 वरांचेर वेर्णा हांगच्या महालसा देवळा कडेन एकठांय आयले. आदलो क्रिकेटीयर मोहिंदर अमरनाथ हांची हाजेरी हें कार्यावळीचें मुखेल आकर्शण आशिल्लें. डॉ शेखर साळकार हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो. तंबाकू उद्देगाच्या धोक्या पसून राखण करपाची गरज तांणी उक्तायली. तंबाकू नियंत्रणा खातीर संबंदीत कायदे खर करपाची विनवणी तांणी सरकाराक केली. लोकांनी तंबाकू पसून पयर रावपाचें आवाहन तांणी केलें. मानेस्तांनी तंबाकूच्या वायट परिणामांची म्हायती दिली,