तंबाकूचे भकीक पडूं नाकात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डॉ. शेखर साळकारः पिळगांवां जाली मार्गदर्शन कार्यावळ

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचलः चित्रपट अभिनेत्यांच्यो जायराती पळोवन विद्यार्थी तांचें अनुकरण करतात. हें बंद जावपाक जाय. सिगरेट, गुटखा हे सायलंट किलर आसात. सरकारानूय हे गजालीची जाणीव दवरून कदंब बसस्टॅण्ड आनी हेर भौशीक सुवातांचेर गुटखा आनी सिगरेटीच्यो जायराती काडून उडोवच्यो, अशें नामनेचो कॅन्सरतज्ञ डॉ. शेखर साळकारान सांगलें.

युवक कला मंच पिळगांव आनी नेहरू युवा केंद्र पणजी हांच्या जोडपालवान गिमांत भलायकेची घेवपाची जतनाय आनी तंबाखूजन्य पदार्थांचें सेवन ह्या विशयाचेर जनजागृती आनी ह्या विशयाचेर पालक आनी शिक्षकांची भुमिका हे कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. पिळगांवच्या युवक कला मंचाच्या वाचपघरांत ही कार्यावळ जाली. ह्या वेळार डॉ. साळकार मार्गदर्शन करतालो.

हालींसराक सिगरेट, गुटखा सारकिल्या तंबाकू जन्य पदार्थांच्या सेवनाचें प्रकार शाळा, कॉलेजींनी खुबूच वाडलां. चड करून शालेय विद्यार्थ्यांक हे विशीं मार्गदर्शन करपाची गरज आसा. ते खातीर पालक आनी शिक्षकांनी भुरग्यांचेर लक्ष दवरपाची गरज आसा, अशें डॉ. साळकारान सांगलें.

नेहरू युवा केंद्राचो संचालक कालिदास घाटवळ हाणेंय हाजीर आशिल्ल्यांक मार्गदर्शन केलें. संदीप पिळगांवकारान सुत्रसंचालन केलें. संदेश गोवेकारान उपकार मानले. श्वेता चांदेलकार आनी साईराज पिळगांवकार हांणी विशेश आदार केलो.