णवेच्या, धावेच्या विद्यार्थ्यांक ‘माध्यान्ह अाहार’ दिवपाचो प्रस्ताव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोंकणी अकादेमी खातीर नवी इमारत बांदपाचो प्रस्तावः मुख्यमंत्री

सरकारी कार्यालयां खातीर पाट्यार सुसज्ज प्रशासकी इमारत
उणें विद्यार्थी आशिल्ल्या शाळांचें जोडणीकरण
शाळांची दुरुस्ती हाचे मुखार भौशीक बांदकाम खात्या वरवीं
अबकारी खात्या कडल्यान 650 कोटीं मेरेन येणावळ मेळप शक्य
आपत्कालीन मजत दिवपी 112 नंबराची सेवा बेगिनूच
मुंबय वाशींत गोवा भवनाची नवी इमारत बांदपाचो प्रस्ताव


पणजी : मदले सुटयेंतल्या खाणाच्या दर्जांत सुदारणा करपा सयत णवी आनी धावेच्या विद्यार्थ्यांक येवजणेचो लाव दिवपाचो प्रस्ताव आसा. शिक्षकांचो उणाव पयस करपा खातीर लागसारच्या सरकारी शाळांचे जोडणीकरण करतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां.
सभाघरांत शिक्षण, पुलीस, घर, अबकारी, उजो पालोवपी दळ, उच्च शिक्षण, खण अशा विवीध खात्यांच्याे मागण्याे चर्चे उपरांत संमत जाल्यो. चर्चेक जाप दितना मुख्यमंत्र्यान ही म्हायती दिली.
मदले सुटयेंतल्या खाणाचो दर्जो समाधानकारक ना. हातूंत सुदारणा जावपाची गरज आसा. दर दिसा खाणाच्या दर्जाची तपासणी करपाची गरज आसा.
मुळाव्या शाळांनी शिक्षकांचो उणाव आसा. ज्या शाळांनी उणे विद्यार्थी आसात, त्यो लागसारच्या शाळांक जोडटले. आमदारांनी हातूंत फुडाकार घेवपाक जाय. शाळांची दुरुस्ती हाचे मुखार भौशीक बांदकाम खात्या वरवीं जातली. आमदारांनी संबंदींत विभागा कडेन संपर्क सादचो, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
खणी सुरू करपाची प्रक्रिया सुरू आसा. जिल्हो खण निधींत 450 कोटीं रुपया आसात. कायम स्वरूपी मजत निधींत 500 कोटीं आसात. ह्या निधी खाला खण वाठारांत प्रकल्प राबोवप शक्य आसा. मोपा विमानतळाचें 90 टक्के काम पुराय जालां. चांचणी घेवप सुरू आसा. 15 ऑगस्ट ते सप्टेंबर मेरेन विमानतळाचें उक्तावण जातलें. कोडींग आनी रोबोटीक्स अभ्यासक्रमा खातीर तीन म्हयन्यांत कॉम्पुटींग डिव्हायस प्रयोगशाळा दरेकी विद्यालयांत सुरू जातली.
पुलिसांची भरती प्रक्रिया बेगिनूच सुरू जातली. पुलीस खात्या खातीर सरकारान 980 कोटींची तजवीजकेल्या. जीपार्ड ही संस्था बरो वावर करता. जीपार्ड संस्थेन सरकारी कर्मचारी तशेंच आप मजत गटांक
मेळून 14,624 लोकांक प्रशिक्षण दिलां.
पाटो प्लाझा हांगा सरकारी कार्यालयां खातीर सुसज्ज अशी प्रशासकी इमारत जातली. लेखा संचालनालयाच्या इमारतीचें काम नेटान सुरू आसा. इमारतीचें 50 टक्के काम पुराय जालां. डिसेंबरांत इमारतीचें काम पुराय जातलें. अबकारी खातें बरो वावर करता. अंदूं अबकारी खात्या कडल्यान 650 कोटीं मेरेन येणावळ मेळप शक्य आसा.
माडाची फेणी काडपी रेंदेरांचो आंकडो उणो जायत आसा. माडाची फेणी उपलब्ध जावपा खातीर यंत्रणा तयार करची पडटली. जीएसटी शुल्काची येणावळ वाडत आसा. 2017 – 2018 वर्सा जायत्या जाणांनी शुल्क भरूंक नाशिल्लें. तांचे खातीर परत ओटीएस येवजण सुरू जातली.
मुंबयच्या गोवा भवन दुरुस्तीचें काम डिसेंबर मेेरेन पुराय जातलें. ते भायर वाशी हांगा गोवा भवनाची नवी इमारत बांदपाचो प्रस्ताव आसा. हाचे खातीर म्हापालिकेक 14 कोटी रुपया शुल्क भरचें पडटलें. पुलिसांची भरती जाले उपरांत पुलिसांचो उणाव पयस जातलो.
आपत्कालीन मजत दिवपी 112 नंबराची सेवा बेगिनूच सुरू जातली. दक्षता खात्यान 2,932 कागाळींतल्यान 1,780 कागाळीं निकालांत काडल्यात. कागाळीं निकालांत काडपाचें प्रमाण वाडलां. गोंयच्या सुटके झुजांत हुतात्मे जाल्या सुटके झुजार्यांक आर्गां ओंपपा खातीर पत्रादेवी हांगा यादस्तीक (स्मारकाची) उबारतलें.