ड्रग्ज प्रकरणांत अमेरिकन नागरिकाक हणजूण्यां अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः गोंय पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान हणजूणेंच्या एका घराचेर ड्रग्ज प्रकरणांत धाड घालून 1969 सावन पर्यटन व्हिसाचेर गोंयांत येवपी गिओंट रॉबर्ट कासो (83) ह्या अमेरिकन नागरिकाक अटक केली. ताचे कडल्यान 15 लाख रुपयांचीं 45.47 ग्राम एमडीएमए, 12.25 ग्राम एलएसडी हीं घुंवळे वखदां जप्त केल्यांत. ते भायर ताचे कडल्यान 1,21,670 रोख रककम जप्त केल्या. अटक केल्ल्या दुबाविताक म्हापशेंच्या प्रथमवर्ग न्यायालयान एक दीस पुलीस कोठडी फर्मायल्या.

गुन्यांव फांट्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण, हणजूणेंच्या सेंट मायकल वाड्याचेर एक विदेशी नागरीक रावता, अशी गुप्तहेरांनी म्हायती दिली. ते प्रमाण गुन्यांव फांट्याचे पुलीस अधिक्षक निधीन वाल्सन, उपअधिक्षक सुरज हळर्णकार हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस निरिक्षक विश्वजीत चोडणकार, उपनिरिक्षक जयराम कुंकळ्येकार, हवालदार संजय पेडणेंकार, उमेश देसाय, पुलीस कॉन्स्टेबल राजेश शिरगांवकार, क्रितेस किनळकार आनी हेर पुलिसांनी बिरेस्तारा सांजेच्या 7.20 ते 11.25 वरां मजगतीं वयले सुवातेचेर धाड घातली. त्या वेळार पुलिसांनी गिओंट रॉबर्ट कासो हाका ताब्यांत घेवन ताची झडटी घेतली तेन्ना ताचे कडेन 15 लाखांची घुंवळे वखदां आनी 1 लाख 21 हजार 670 रुपया रोख सांपडले. ते उपरांत गुन्यांव फांट्याचे पुलीस निरिक्षक योगेश सावंत हांणी दुबावीत कासो आड घुंवळे वखदां विरोधी कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून अटक केली. पुलीस कोठडे खातीर दुबाविताक शुक्रारा म्हापशेंच्या प्रथमवर्ग न्यायालयांत हाजीर केलो तेन्ना ताका एका दिसाची पुलीस कोठडी फर्मायली. दुबावीत गिओंट रॉबर्ट कासो हो 1969 सावन गोंयांत पर्यटन व्हिसाचेर नेमान येतालो. तशेंच तो गोंयांत स- सात म्हयने रावतालो. गोंयांत येवचे आदीं तो व्हिएतनामांत गेल्लो. अंदूं तो जूनांत गोंयांत आयिल्लो आनी तेन्नाच्यान तो हणजूण्यां रावतालो. ताच्या पर्यटन व्हिसाची मुजत 6 सप्टेंबर 2028 मेरेनची आसा. तो कांय काळ पणजी, कळंगूट आनी हेर दर्यादेग वाठारांनी बिराडाक भाड्यान रावतालो, अशी म्हायती मेळ्ळ्या.