ड्रग्ज तस्कर सोलेमानाक तीन वर्सां खर कश्टांची बंदखण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: आंतरराज्य घुंवळे वखदां (ड्रग्ज) तस्कर उगोचुक्वू उबाबूको ह्या नायजेरियन नागरिकाक पणजेच्या उत्तर गोंय जिल्हो आनी सत्र न्यायालयान दोशी थारावन तीन वर्सांचे खर कश्टाचे बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या. तो हैद्राबाद ते गोंय भोंवडी करून ही ड्रग्जाची तस्करी करतालो.

न्यायालयान सोलोमनाक घुंवळे वखदां प्रतिबंधक कायद्याच्या 25 अ कलमा खाला अडेज वर्सां खर कश्टाची बंदखण आनी 25 हजार रुपयांचो दंड तशेंच कलम 21 खाला स म्हयन्यांची खर बंदखणीची ख्यास्त आनी 10 हजार रुपयांचो दंड फर्मायला. दंड भरलो ना जाल्यार आनीक तिन म्हयन्यांची खर बंदखण, अशी ख्यास्त दिल्या.

ह्या प्रकरणांत कळंगूट पुलिसांनी 5 डिसेंबर 2012 ह्या दिसा परोबवाडो कळंगूटे अटक करून 2 ग्राम कोकेन आनी 1 ग्राम एकटसी टेबलेट हीं घुंवळे वखदां जप्त केल्लीं. 12 डिसेंबर 2012 ह्या दिसा सशर्त जामिनाचेर सुटले उपरांत तो फरारी जाल्लो. ते उपरांत ताका आनी ताच्या एका सांगात्याक नार्कोटीक कंट्रोल ब्युरोन (एनसीबी) ड्रग्ज तस्करी प्रकरणांत 28 ऑक्टोबर 2013 ह्या दिसा पणजे अटक केल्ली. ताचे कडल्यान 451 ग्राम कोकेन जप्त केल्लें. ह्या प्रकरणांत लेगीत ताका न्यायालया कडल्यान सशर्त जामीन मेळिल्लो. ते परांत एनसीबीन ताचे आड न्यायालयांत 21 फेब्रुवारी 2014 ह्या दिसा आरोपपत्र दाखल केल्लें, पूण पुरावे नाशिल्ल्यान 1 एप्रील 2016 ह्या दिसा न्यायालयान ताका निर्दोश सोडिल्लो. मजगतीं, कळंगूट पुलीस स्टेशनाचे तेन्नाचे पुलीस उपनिरिक्षक नितीन हळर्णकार हांणी चवकशी करून कळंगूटच्या गुन्यांवांत सोलोमना आड 9 फेब्रुवारी 2016 ह्या दिसा न्यायालयांत आरोपपत्र दाखल केल्लें. सरकारी वकील अ‍ॅड. अ‍ॅना मॅन्डोंसा हांणी जाल्यार दुबाविता वतीन अ‍ॅड. टी. जॉर्ज हांणी बाजू मांडली.