ड्युन्स स्पोर्ट्स क्लब फायनलींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोवा वेल्हाक टायब्रेकरांत 6-5 अशा गोल फरकांनी हारोवन मांद्रेंच्या ड्युन्स स्पोर्ट्स क्लबान गोवा टायगर कप 2022 अखील गोंय आंतरगांव फुटबॉल सर्तीचे फायनलींत सुवात मेळयली.

गोवा युनायटेड स्पोर्ट्स अकादमीन आयोजीत केल्ले सर्तीची ही मॅच कळंगूच्या पोरीयट मैदानाचेर जाली. सोमारा जावपी फायनलींत ड्युन्स स्पोर्ट्स क्लब हो नागवा वेर्णेंच्या रोझमन क्रूझ स्पोर्ट्स क्लबा आड खेळटलो.

सुरवातीच्या खेळांत गोवा वेल्हान आपलो शेक दवरलो. ताचो फायदो ताका 20व्या मिनटाक जालो. प्रवीण नायकान गोल करून ताचें खातें उगडलें. एका गोलान फाटीं पडिल्ल्या ड्युन्स स्पोर्ट्स क्लबान दुसऱ्या अर्दाच्या 45व्या मिनटाक बरोबरीचो गोल केलो. हो गोल सिल्वेस्टर डायसान केलो. पुर्ण वेळाच्या खेळांत दोनूय क्लब 1-1 अशे बरोबरींत उरिल्ल्यान निकाल लावपाक टायब्रेकराचो आदार घेवचो पडलो. ड्युन्स स्पोर्ट्स क्लबा वतीन लॅस्ली ब्रिटो, सिल्वस्टर डायस, ऋषिकेश किनळेकार, जेसन फर्नांडीस आनी आल्बर्ट ब्रिटो हाणें गोल केले, जाल्यार गोवा वेल्हा वतीन कुणाल कुंडयकार, सुपुर्वा कुंडयकार, लोकेश तलवार आनी भावेश गांवस हांणी गोल केले. ड्युन्स स्पोर्ट्स क्लबाच्या जेसन फर्नांडीसाची मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कारा खातीर निवड जाली.