डॉ. पांडुरंग फुग्रो हांकां कृशी मळा वेलो आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

डॉ. एस.बी. दांडीन हांचे हस्तुकीं पुरस्कार स्विकारतना डॉ. पांडुरंग फुग्रो. कुशीक हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोण: मूळ लोलयें हांगासरलें आनी सद्या राजबाग तारीर रावपी डॉ. पांडुरंग फुग्रो हांकां संवसारीक परिशदेंत युरेशियन अकादमी ऑफ पर्यावरण विज्ञान ह्या संवसारीक संस्थे कडल्यान संवसारीक पर्यावरण, शेतां वयलें संशोधन आनी विज्ञान मळार बरी कामगिरी केल्ले खातीर आंतररराष्ट्रीय पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान केलो, आनी युरेशियन अकादमी कडल्यान तांकां फेराशीप दिवन भोवमानीत केलो.

दापोली महाराष्ट्रांतले डॉ. बाळासाहेब सावंत कोंकण कृशी विद्यापिठाचे सेवा निवृत्त संचालक आशिल्ले डॉ. फुग्रो हांणी हाचे पयली खूबशा राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय परिशदेनी वांटो घेवन प्रबंध सादर केल्यात.

एमएससी, पीएचडी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतना शेंकड्यांनी संशोधन प्रबंध तांच्या नांवार आसात. कृशी मळार तांचें काम तोखणायेचें आसा. शेतकारां खातीर तांणी उपेगी अशें लेख बरयतनाच आकाशवाणी, दूरदर्शन ह्या माध्यमांतल्यान शेतकारांक ते मार्गदर्शन करतात.