डॉमनीक डिसोझाचे मोटारीक रस्तो करांत दिल्ली सवलत रद्द

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रस्तो कराचें 3.1 लाख करतलें वसूल, अधिसुचोवणी जारी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजी : शिवोली सेवन पिलार इगर्जेचो चर्चीचो पाद्री डॉमनीक डिसोझा आनी घरकान्न जुआंव हांचें मर्सिडिज मोटारीक रस्तो करांत दिल्ली सवलत नेमांत बसना. सेवाभावी कामा खातीर न्हय जाल्यार वैयक्तीक कामां खातीर तांणी मोटारीचो वापर केला. रस्तो शुल्कांत ताका 3 लाख 1 हजार 779 रुपया सवलत मेळिल्ली.
ह्या रकमेची वसुली करपाचे आदेश येरादारी संचालकांनी दिल्यात.
मजगतीं, बेकायदाे धर्मांतरणाच्या प्रकरणांत शिवोले सेवन पिलार इगर्जीचे पाद्री डॉमनीक डिसोझा हांकां अटक जाल्ली. उपरांत जामिनाचेर तांची सुटका जाली. तांचे कडेन आशिल्ल्या मर्सिडीज मोटारीक रस्तो करांत सवलत दिल्ली. ही सवलत कित्याक दिली, हो चर्चेचो विशय आशिल्लो. 15 ऑक्टोबर 2014 दिसा खासा अधिसुचोवणी जारी करून येरादारी खात्यान मर्सिडीज मोटारीक रस्तो करांत सवलत दिल्ली. सवलत दिल्ल्यान सरकाराची 3 लाख 1 हजार 779 रुपयांची येणावळ बुडिल्ल्याचे ताशेरे म्हालेखापालांनी अहवालांत नोंद केल्ले. मर्सिडिज मोटारीचें मोल 30 लाख 17 हजार 772 रुपया आसा. मोटारीचो वापर सेवाभावी कामाक जालो जाल्यारूच रस्तो करांत सवलत दिवपाक मेळटा. डॉमनीक हांणी मर्सिडीज मोटारीचो वापर वैयक्तीक कामां खातीर केलो. ते खातीर रस्तो करांत सवलत दिवपी अधिसुचोवणी बेकायदाे थारता.