डॉमनीकाचे संपत्तीची चवकशी करची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शैलेंद्र वेलिंगकारः लोक आतां फटींगपणां सोंसून घेवचे नात

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः धर्मांतरण प्रकरणांत अटक केल्लो शिवोलेचे फायव्ह पिलार चर्चीचो धर्मगुरू डॉमनीक डिसोझा तशेंच ताची घरकान्न जुआन मास्कारेन्हस हांचे गडगंज संपत्तीची चवकशी करची. तशेंच कायद्यान जितली जाता तितली खर ख्यास्त ह्या जोडप्याक दिवची, अशी मागणी शैलेंद्र वेलिंगकार हांणी शुक्रारा पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत केली.

डॉमनीक आनी जुआन हीं दोगांय गुन्यांवकारी फाटभुंयेची आसात. गरीब हिंदू लोकांक आपल्या जाळांत ओडून उपरांत तीं तांचें धर्मांतरण करतलीं. ताका लागून खूबशा हिंदू लोकांच्या घरांनी किजिलां जाल्यांत. खूबश्या लोकांनी आपल्या देवाच्यो मुर्ती, फोटो तशेंच तुळशी काडपाचो यत्न केलो. तांणी स्वता देव आशिल्ल्याचें सांगून लोकांचीं दुयेंसां बरीं करपाची फटीचीं आस्वासना दिलीं. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घेतिल्लो हो निर्णय खुबूच बरो आसा. ताका लागून आमी मुख्यमंत्र्यांक परबीं दितात, अशें वेलिंगकार हांणी सांगलें. डॉमनीक हो फाटलीं कितलीशींच वर्सां धर्मांतरण करतालो, पूण ताका कांय राजकी फुडाऱ्यांचो तेंको आशिल्ल्यान ताचे आड कोणेच कागाळ करूंक नाशिल्ली. अजुनूय कांय फुडारी ताका तेंको दितात, पूण आतां हिंदू समाज जागो जाला. हे फुडें ताचीं फटींगपणां लोक सोंसून घेवचे नात. ताची फटींगपणां लोकां मुखार आयल्यांत, अशें वेलिंगकार हांणी सांगलें.