डेल्टीन कारावेला फ्लोटेलाक थाकाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एनजीटीच्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयाची अंतरीम स्थगिती

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजी : सीआरझॅड परवानो नाशिल्ल्यान डेल्टीन कारावेला फ्लोटेल बंद करपाच्या राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या (एनजीटी) आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयान अंतरीम
स्थगिती दिल्या. हाका लागून फुडल्या सुनावणी मेरेन तरी डेल्टीन कारावेलाचो फ्लोटेल चलपाचो मार्ग मेकळो जाला.
काशिनाथ शेट्ये हांचे याचिकेचेर सीआरझॅड परवान्याक लागून डेल्टीन कारावेला फ्लोटेल बंद करपाचो आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादान 26 एप्रील 2022 दिसा दिल्लो. ह्या आदेशाक डेल्टीन कारावेला कंपनीन सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिल्लें. काशिनाथ शेट्ये हांकां याचिकेंत प्रतिवादी केलां. ज्येश्ठ आदोगाद अभिषेक मनू सिंघवी हांणी याचिकादार डेल्टीन कारावेला कंपनीची बाजू मांडली. प्रतिवाद्यांक नोटिसो जारी करपा सयत सुनावणी मेरेन लवादाच्या आदेशाक स्थगिती दिल्ल्याचे आदेशांत म्हणला. न्यायमुर्ती अजय रस्तोगी आनी न्यायमुर्ती विक्रम नाथ हांचे पीठान हो आदेश दिला.
डेल्टीन कारावेलाचो फ्लोटेल सीआरझॅड वाठारांत येता. सीआरझॅड वाठारांतल्या सगल्या बोटींक सीआरझॅडची मान्यताय गरजेची. सीआरझॅड परवानो मेळमेरेन फ्लोटेल बंद करचें, असो आदेश हरीत लवादान दिल्लो.