डेंग्यू दुयेंसान अंदूं तिगांक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-मरण आयिल्ल्यांक आशिल्लीं हेर दुयेंसा

-भलायकी खात्या कडल्यान स्पश्ट

पणजीः गोंयांत अंदूं डेंग्यू दुयेंसान तिगांक मरण आयलां. हातूंत एक दादलो, एक बायल आनी एका बाळकाचो आस्पाव आसा. ज्या दादले वा बायलेक मरण आयलां, तांची डेंग्यू चांचणी सकारात्मक आयिल्ली. तशेंच तांकां गोडेंमूताचो, उच्च रक्तदाब तशेंच किडनी कडेन संबंदींत दुयेंस आशिल्लें.

संसर्गजन्य दुयेंसाचें तज्ञ डॉ. कल्पना महात्मे हांणी ही म्हायती दिली. अंदूं गोंयांत डेंग्यूचो मोट्या प्रमाणांत प्रसार जाल्लो. ह्या काळांत 32 जाणांक डेंग्यू दुयेंसान मरण आयिल्ल्याचो दुबाव आशिल्लो. ताका लागून भलायकी खात्यान ह्या 32 जाणांचे अहवाल मागोवन घेवन, तांचो अभ्यास केलो, तेन्ना 32 दुयेंतींतल्यान तिगांची डेंग्यू चांचणी सकारात्मक आयिल्ल्याचे स्पश्ट जाल्ले. ताका लागून तांकां डेंग्यून मरण आयिल्ल्याची नोंद भलायकी खात्यान केल्या. हेर 29 जाणांची डेंग्यू चांचणी निगेटिव्ह आयिल्ली. ते खातीर केंद्र सरकारच्या डेंग्यू संदर्भांत मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण, तांकां मरण डेंग्यून आयिल्ल्याचे स्पश्ट जायना. ह्या 29 जाणांतल्या कांय जाणांक सोऱ्याचे वेसन आशिल्ले. कांय जाणांक न्युमोनिया जाल्लो, अशेंय डॉ. महात्मे हांणी म्हणलें.

मजगतीं, पोरूं परस अंदूं गोंयांत डेंग्यूचे दुयेंती मोट्या प्रमाणांत सांपडिल्ले. ऑगस्टांत डेंंग्यू दुयेंतींनी वाड जाल्ली. अंदूं म्हापशें, कांदोळी, चिंबल, पेडणें, कोलवाळ, मडगांव, कुठ्ठाळी, वास्को, शिवोली, सांखळी, पर्वरी, काणकोण ह्या म्हालांनी डेंग्यूचे दुयेंती मोट्या प्रमाणांत सांपडिल्ले.