डीपीआरची मान्यताय फाटीं घेयात; प्राधिकरण स्थापन करात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंय शिश्टमंडळाची गृह मंत्री अमीत शाह हांचे कडेन मागणी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : म्हादय उदका वेवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करपा सयत केंद्रान कळसा – भांडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवची अशी मागणी गोंय सरकारच्या शिश्टमंडळान केंद्रीय गृह मंत्री अमीत शाह हांचे कडेन केल्या. बुधवारा रातीं शिश्टमंडळान दिल्लींत गृहमंत्र्यांची भेट घेवन चर्चा केली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिली.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे फुडारपणा खालच्या शिश्टमंडळांत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार, सभापती रमेश तवडकार, उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार, निलेश काब्राल, सुदिन ढवळीकार, विश्वजीत राणे, मॉवीन गुदिन्हो, आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हांचो आस्पाव आशिल्लो. म्हादय उदका वेवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करपाचो आदेश लवादान दिला. हाची कार्यवाही करपाची मागणी शिश्टमंडळान
केली.
आंतरराज्य वादाचेर केंद्रीय गृह मंत्रालय उपाय काडटा. हाका लागून केंद्रीय गृह मंत्र्यांची भेट घेवप योग्य थारतले, अशें मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली वच्चे पयलीं स्पश्ट केल्ले. म्हादय प्रस्नाचेर गोंयांत सध्या खवदळ निर्माण जाला.
गोंय सरकारान कर्नाटकाक रानां जीव कायद्या खाला नोटीस जारी केल्या. ते भायर प्रकल्पाचें काम करपाक कर्नाटकाचेर बंदी घालची, अशी मागणी करपी अर्ज गोंय सरकार सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल करतले. कळसा – भांडुरा प्रकल्पाक केंद्रान एकतर्फी मान्यताय दिल्या. लवादान कर्नाटकाक उदक दिल्ले आसले तरी हो विशय न्यायालयांत आसा. लवादाच्या निवाड्याक गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिलां. कळसा – भांडुरा प्रकल्पाक जी मान्यताय दिल्या, ती केंद्रान फाटीं घेवची, अशी गोंयची मागणी आसा. कळसा – भांडुरा प्रकल्प हो अभयारण्य वाठारांत येता. रानां जीव कायद्या खाला रानां जीव मंडळ तशेंच पर्यावरण मंत्रालयाचो परवानो घेवप बंधनकारक आसा. हे परवाने घेतले खेरीत काम सुरू करपाक मेळना. ह्यो सगल्यो गजाली केंद्रीय गृहमंत्र्यां कडेन मांडटले.

म्हादय प्रस्नाचेर विरोधी पक्ष गंभीर ना : मुख्यमंत्री
काँग्रेस सयत हेर विरोधी पक्ष म्हादय प्रस्नाचेर गंभीर नात. हाका लागून शिश्टमंडळांत विरोधी आमदारांचो आस्पाव ना, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सरकारान फाटल्या सप्तकांत सगल्या आमदरांची बसका आपयिल्ली. विरोधी पक्षांचे आमदार विधान भवनांत आशिल्ले, पूण ते बसकेक आयले नात. म्हादय प्रस्नाचेर विरोधक गंभीर नात, म्हूण ते बसकेक येवंक ना. हाका लागून केंद्रीय गृह मंत्र्यांच्या भेटी खातीरच्या शिश्टमंडळांत विरोधी पक्षांच्या आमदारांचो आस्पाव ना.
गृह मंत्र्यांची भेट कित्याक? प्रधानमंत्र्यांची कित्याक ना : काँग्रेसीचो प्रस्न
गृह मंत्र्यांची भेट घेवपाक गेल्ल्या शिश्टमंडळांत विरोधी पक्षाच्या एकाय आमदाराचो आस्पाव ना. हाचेर काँग्रेसीन खर टिका केल्या. म्हादय प्रस्नाचेर गृह मंत्री अमीत शाह हांची भेट कित्याक? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट कित्याक ना, असो प्रस्न प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमीत पाटकार हांणी केला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सर्वपक्षी बसका केन्ना आपयल्ली, हे तांणी सांगचें. विरोधी आमदार म्हादय प्रस्नाचेर गंभीर नात, हे खातीर तांचो आस्पाव शिश्टमंडळांत नाशिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलां. हाचेर काँग्रेसीन खर टिका केल्या.