डीएसएस येवजणेचे पयशे दिवपाक सांगात डिसायबिलिटी रायट असोसिएशन आफ गोवाचें राज्यपालांक सांकडे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजीः गोंय सरकाराच्या दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे (डीएसएसएस) खाला लाबार्थ्यांक फाटल्या चार म्हयन्यां सावन पयशे मेळूंक नात. हातूंत लक्ष घालून तांकां ते मेळोवन दिवपाची वेवस्था करची अशें मागणी डिसायबिलिटी रायट असोसिएशन आफ गोवान (डीआरएजी) राज्यापाल पी एस श्रीधर पिल्ले हांगा निवेदन सादर करून केल्या.
दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे खाला दिव्यांक, ज्येश्ठ नागरीक आनी राण बायलांक म्हयन्याक 2 हजार ते साडेतीन हजार म्हयन्याक सरकार दिता. फाटल्या चार म्हयन्यां सावन तांकां ते मेळूंक नाशिल्ल्यान तांची अर्थीक ओडताण चल्ल्या असें असोसिएशनाचो अध्यक्ष आवेलिनो डिसा हांणी राज्यपालांचे नदरेक हाडून दिलां.
दिव्यांगा खातीरचो राज्य आयुक्त तशेंच समाज कल्याण मंत्र्यांक आमी दिव्यांक आनी ज्येश्ठ नागरिकांचे परिस्थितीची कल्पना दिवन पयशे दिवपाची तजवीज करपाची मागणी केल्ली. मात तांणी कांयच काना-मनार घेतलें आना अशें डिसा हांणी राज्यपालाक सांगलां. राज्य सरकाराक पयशे दिवपाचो आदेश दिवचो अशें तांणी मागलां. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेचे पयशे वेळार दिवपाचें उतर राज्य सरकारान एके जनहीत याचिकेचे सुनावणे वेळार मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठाक दिल्लें हाचीय याद डिसा हांणी राज्यपालाक करून दिल्या.