डिजिटल हें प्रभावी आनी सोयीचें माध्यम : विनायक गायकवाड

प्रुडंट मिडियाच्या 16 व्या वर्धापन दीस सुवाळ्यांत प्रुडंट प्लस अॅपाचें उक्तावण करतना बीबीसी मराठीचे संपादक विनायक गायकवाड. कुशीक फोमेंतो समुहाचे अध्यक्ष आनी वेवस्थापकी संचालक अंबर तिंबलो, प्रुडंटाचे संपादक प्रमोद आचार्य आनी रोहीत वाडकार.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रुडंटान मनयलो सोळावाे वर्धापन दीस; प्रुडंट प्लस, प्रुडंट पोडकास्ट अॅपाचो शुभारंभ

पणजी : प्रसारमाध्यमांनी आतां नवे नवे बदल जायत आसात. डिजिटल माध्यम लेगीत बदलत आसा. डिजिटल हें प्रभावी आनी सोयीचें माध्यम आसा. डिजिटल माध्यमांत नवे नवे प्रयोग करीत प्रुडंटान चडांत चड लोकां मेरेन प्रभावीपणान पावचें अशें बीबीसी मराठीचे संपादक विनायक गायकवाड हांणी सांगलें. प्रुडंट मिडियाचो 16वो वर्धापन दीस काल (आयतारा) तरेकवार कार्यावळींनी मनयलो.

सांत इनेज हांगाच्या काकुलो मॉल सभाघरांत जाल्ले कार्यावळीक फोमेंतो मिडियाचे वेवस्थापकी संचालक अंबर तिंबलो, संचालक ज्यो लुईस, प्रुडंटाचे संपादक प्रमोद आचार्य तशेंच सगले कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. प्रुडंट मिडियांत धा वर्सां परस चड काळ सेवा केल्ले कर्मचारी तशेंच पत्रकारांचो ह्या वेळार भोवमान जालो. ह्या वेळार प्रुडंटाच्या प्रुडंट प्लस आनी प्रुडंट पोडकास्ट अॅपाचो शुभारंभ जालो.

मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले विनायक गायकवाड हांचें मार्गदर्शनपर उलोवप जालें. डिजिटल म्हणल्यार कितें? डिजिटल हाचो अर्थ कितें? हें कोणाक सांगपाक येवचें ना. डिजिटल हाचो नेमकोअर्थ कोणाक खबर ना. तरी डिजिटल माध्यमां मदीं बदल जायत आसात. नवे नवे प्रयोग जायत आसात. चडांत चड लोकां मेरेन पावपी आनी लोकांचेर प्रभाव पाडपी अशें हें माध्यम आसा. बीबीसी मराठीन डिजिटल सेवा सुरू केल्या. प्रुडंट हो गोंयचो नंबर एक चॅनल आशिल्ल्या कारणान डिजिटल जावप प्रुडंटाक बरेंच लावकारी जातलें. पयलोच प्रयोग केन्ना येसस्वी जायना. तरी प्रयोग करप बंद करपाक जायना. नवे नवे प्रयोग करीत रावले जाल्यार थोड्या तेपान येस प्राप्त जाता अशें गायकवाड हांणी सांगलें.

महाराष्ट्रा सयत पुराय देशांत टीव्ही चॅनलांचो आंकडो वाडत आसा. दिसाळ्यांचो आंकडो लेगीत वाडटा. दिसाळीं तशेंच टीव्ही चॅनलां डिजिटल जाल्ल्याचो दावो करतात. ज्यो बातम्यो दिसाळ्यांचेर आसतात, त्योच बातम्यो ते डिजिटलाचेर घालतात. तशेंच ज्यो बातम्यो टीव्ही चॅनला वेल्यान प्रसारीत जातात त्योच डिजिटलाचेर घालतात. हाका डिजिटल माध्यम म्हणपाक जायना. डिजिटल माध्यम हें एक स्वतंत्र माध्यम आसा. हातूंत प्रयोग करपाच्यो बऱ्योच संंदी आसात. बीबीसी ही पोरणी संस्था आसा. डिजिटल मराठी मदीं आमी नवे नवे प्रयोग करीत आसात. डिजिटल माध्यमां मदीं जावपी प्रयोगांत सातत्य आसपाची गरज आसा. सातत्य आसलें जाल्यार विश्वासाहर्ता वाडटली. प्रभाव वाडटलो. डिजिटल माध्यमांंतल्यान विश्वासाहर्ता तशेंच प्रभाव वाडोवपाची संद प्रुडंटाक आसा, अशें विनायक गायकवाड हांणी सांगलें.

दिसान दीस माध्यमांची जापसालदारकी वाडत आसा. म्हायती हें आतां चलन जावपाक लागलां. प्रुडंट दिसान दीस चड प्रभावी जातलो अशी आस्त वेवस्थापकी संचालक अंबर तिंबलो हांणी उक्तायली.

संचालक ज्यो लुईस हांचें प्रास्तावीक उलोवप जाले. प्रुडंट मिडिया स्वतंत्र, विश्वसनीय, अचूक, संवेदनशील आनी जापसालदार माध्यम आसा अशें तांणी सांगलें.

संपादक प्रमोद आचार्य हांणी प्रुडंटाच्या कार्याचो नियाळ घेतलो. सुयश गावणेंकार हांणी उपकाराचें उलोवप केलें.