डिजिटल मिटर बसोवंक नाशिल्ल्याचें परवाने सोमाराच्यान रद्द

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येरादारी मंत्रीः ‘ओला उबर’ बेगिनूच गोंयांत येवपाचे संकेंत

पणजी : डिजिटल मिटर बसोवंक नाशिल्ल्या टॅक्सींचे तशेंच डिजिटल मिटर बसोवन ताचो वापर करिनासपी टॅक्सींचे परवाने रद्द करपाची प्रक्रिया येरादारी खात्या कडल्यान फुडल्या सप्तका पसून सुरू जातली, अशी म्हायती येरादारी मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी दिली.
टॅक्सी धनी सरकाराच्या नेमांक पाळो दिनात. अजुनूय टॅक्सींक डिजिटल मिटर बसयनात, तशेंच जांणी मिटर बसयल्यात ते ताचो वापर करिनात. ताका लागून टॅक्सीकार स्वताच ओला उबराक गोंयांत ​आमंत्रण दितात, अशेंय गुदिन्हो हांणी म्हणलें.
गोंय पर्यटन राज्य आशिल्ल्यान टॅक्सी वेवसायांत पारदर्शकता येवची, पर्यटकांक सुरक्षितताय मेळची हे खातीर भाजप सरकारान फाटल्या कार्यकाळांत पर्यटक टॅक्सींक डिजिटल मिटर, पॅनीक बटन, जीपीएस यंत्रणा बसोवपाचो निर्णय घेतिल्लो. ह्या निर्णयाक सुरवाती पसुनूच कांय टॅक्सी धनयांनी विरोध दाखयिल्लो. पूण येरादारी खात्यान मिटर बसोवंक नाशिल्ल्या आड कारवाय सुरू केले उपरांत तांणी मिटर बसोवपाक सुरवात केली. पूण कांय जाण ह्या डिजिटल मिटरांचो वापर करिनात आनी मिटराची गरज नाशिल्ल्याच सांगून पर्यटकांक लुट्टात, अशें निदर्शनाक आयला. ताका लागुनूच जे टॅक्सी धनी डिजिटल मिटराचो वापर करनात तांचे परवाने रद्द करपाची प्रक्रिया येरादारी खातें फुडल्या सप्तकां पसून सुरू करतले, अशें मंत्री गुदिन्हो हांणी सांगलें.
राज्यांतल्या विवीध वाठारांनी टॅक्सी धनयां कडल्यान दादागिरी सुरू आसा. ताचो परिणाम पर्यटकांचेर जाता. तशेंच गोंयची देश-विदेशांत बदनामी जाता. अशें प्रकार हाचे मुखार सोंसून घेवचे नात, अशी शिटकावणीय तांणी दिल्या.