डबल इंजिनाचे दावे पोके

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

युरी आलेमांवः म्हादय खातीर अधिवेशन वाडोवचें

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मडगांवः गोंयचें हीत सांबाळपाचें डबल इंजिनाचें दावो पोके आसात. भाजपा सरकारा कडल्यान फकत राजकी सुवार्था खातीर म्हादयचो आनी गोंयच्या हिता संबंदांतले निर्णय घेवपाक कळाव जाता, अशें मत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी उक्तायलां.

कळसा भांडुरा प्रकल्पा संबंदांत कर्नाटक विधानसभेंत कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान केल्ले घोशणेचेर युरी आलेमांव प्रतिक्रिया दिताले.

गोंयचें हीत सांबाळपाक राज्य सरकार उणें पडटा. म्हादयचो प्रस्न हो राजकी सुवार्था खातीर गोंयचो बळी दिवपाचो प्रकार आसा. मुख्यमंत्र्यान म्हादय संबंदांतले राजकी मतभेद कुशीक दवरून सर्वपक्षीय शिश्टमंडळ प्रधानमंत्र्यां कडेन व्हरचें, अशी मागणी आलेमांव हांणी केल्या.

ही मागणी हाचे आदींय केल्ली. पूण आतांचे मागणेचेर सदां भशेन आडनदर करची न्हय. सरकारान म्हादय संबंदांतलीं सगळीं कागदपत्रां विधानसभेंत सभाघरा मुखार दवरचीं. म्हादय खातीर पुराय दीस दिवचे खातीर अधिवेशन वाडोवप गरजेचें आसा, अशें आलेमांव हांणी म्हणलां. जुवारी पूल ही गोंयाक नातलाची भेट, अशें केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें. गोंयची जीवनदायिनी म्हादयचेर उप्राशिल्लें संकश्ट आनी सासणाचें जावपी लुकसाण मतींत घेतलें जाल्यार ही भेट तोखणाय करपा सारकी ना. जुवारी पुलाचेर सेल्फींत रमपाचो हो वेळ न्हय, जाल्यार गोंयची जीवनदायिनी वाटवपा खातीर यत्न करपाचो वेळ आसा, अशें आलेमांव हांणी म्हणलां.