ट्विटराक मेळ्ळो नवो ‘पात्रांव’

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

21.7 कोटी सक्रीय युजर्स
संवसारभरांत ट्विटराचे 21.7 कोटी सक्रीय युजर्स आसात, हाचे वयल्यान ट्विटराचें म्हत्व लक्षांत येता. हातूंतले सगल्यांत चड 7.7 कोटी अमेरिकेंत आसात. दुसऱ्या क्रमांकाचेर जपान आसा. थंय 5.8 कोटी लोक ट्विटराचेर आसात. तर 2.4 कोटीं सयत आमचो भारत तिसऱ्या क्रमांकाचेर आसा. संवसारांत सद्दां उणींच 50 कोटी ट्वीट जातात. तातूंतले 38 टक्के युजर्स 25 ते 30 वर्सांचे आसात. ट्विटराचेर दरेकल्याचे सरासरी 700 फाॅलोवर्स आसा. हे सगले आंकडे एकठांय केले जाल्यार ट्विटराक जोडिल्ल्या लोकांची संख्या 21.7 कोटीं परस चड जाता.

टेस्लाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन (एलोन) मस्क हे ट्विटराचे नवे धनी जाल्यात. ही मायक्रो ब्लाॅगिंग सायट विकत घेवपाक तांणी 44 अब्ज डाॅलर म्हणल्यार 3368 अब्ज रुपयांची कबलात केल्या. ट्विटराच्या स्वतंत्र बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रेट टेलर हांणी सोमारा दनपरां 12.24 क एका पत्रका वरवीं मस्क हांचे वांगडा जाल्ले कबलातीची म्हायती दिली. मस्क हांकां ट्विटराच्या दरेका शॅरा खातीर 54.20 डाॅलर (4148 रुपया) दिवचे पडटले. ट्विटरांत तांची पयलीं सावन 9.2 टक्के भागीदारी आसा. ते ट्विटर कंपनीचे सगल्यांत व्हडले शॅर होल्डर. आतां तांची भागीदारी 100 टक्के आनी ट्विटर ही खाजगी कंपनी जातली.
सीएनएनच्या रिपोर्टा प्रमाण, मस्क हांचे मालकीची कंपनी जातकच, मॅस्क हांणी 9 टक्के गुंतयिल्ले तेन्ना टिव्टराच्या शॅराचें मोल आशिल्लें ताचे परस तें 38 टक्के चड जातलें. ही सायट विकत घेवपाची कबलात जातकच, मस्क हांणी ट्विटर अनलाॅक करपाचें आनी भाशण स्वातंत्र्याचें समर्थन करपी ट्विट केलां. मस्क हांणी ट्विटर विकत घेतलां, हें कळटकच ताच्या शॅरांनी 6 टक्के वाड जाली.
एलन मस्क हे संवसारांतले सगल्यांत गिरेस्त उद्देगपती आसात. ते भाशण स्वातंत्र्याच्या बाजून आसात. सोशल मिडिया वयलें भाशण स्वातंत्र्य धोक्यांत आयलां. लोक व्यक्त जावपाक भियेंतात. सगल्यांक मुक्तपणान व्यक्त जावंक मेळूंक जाय, हेंय ट्विटर विकत घेवपा फाटलें एक कारण आसा, अशें मस्क हांणी म्हणलां.
ट्विटर विकत घेवपाचो करार जावचे पयलीं मस्क हांचे कडेन ट्विटराचे 9.2 टक्के शॅर आशिल्ले. तांचे फाटल्यान व्हॅनगार्ड ग्रुप. 8.8 टक्के. मात आतां 100 टक्के मालकी मस्क हांची जातली. तांणी हालींच 9.2 टक्के शॅर घेतिल्ले तेन्ना मस्क आनी ट्विटरांत तणाव निर्माण जाल्लो. सीईओ पराग अग्रवाल हांणी मस्क हांकां ट्विटराच्या संचालक मंडळांत सामील जावचें असो उलो मारिल्लो. मात 9 एप्रीलाक मस्क हांणी ताका न्हयकार दिल्लो. मजगतीं, श्री. अग्रवाल हांकां एक वर्स जावचे पयलीं पदा वयल्यान काडले जाल्यार 4 कोटी 20 लाख डाॅलर दिवचे पडटले. ते नोव्हेंबरा सावन थंय काम सांबाळटात.
एलन रीव्ह मस्क हांचो जल्म 28 जून 1971 वर्सा प्रिटोरिया, द. आफ्रिकेंत जालो. अंदूं ताचो 50 वो वाडदीस. तांकां आवय, एक भाव आनी एक भयण आसा. बापायन घटस्फोट घेवन दुसरें लग्न केलां. मस्क हांणी फिजिक्स आनी इकोनाॅमिक्सांत पदवी घेतल्या. भावाचे मजतीन तांणी सुरवेक साबार वेबसायटी तयार केल्ल्यो. तांची मालमत्ता सध्या 269.7 अब्ज डाॅलर (20.68 लाख कोटी रुपया) इतली आसा.