टेम्पो आडावन गादयो चोरपी दोगांक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: सुलाभाट-आगशी हांगा शेनवारा 3 डिसेंबर दिसा रातच्या दोन वरांचेर टेम्पो आडावन चालकाक मारपेट करून 25 हजार रुपया मोलाच्यो स गादयो चोरिल्ल्यो. ह्या प्रकरणांत आगशी पुलिसांनी सुलाभाट हांगासरले गुरुदास गांवस (46) आनी माल्कम पाल्हा (28) ह्या दोगांक अटक केल्या. तांचे कडल्यान स गादयो जप्त केल्यात.

ह्या प्रकरणांत इमराज आलम कासीम हांणी कागाळ दाखल केल्या. कागाळदार शेनवारा रातीं दोन वरांचेर टेम्पो घेवन खोर्ली सावन काणकोणां वतालो. सुलाभाट-आगशी हांगा पावतकूच दुचाकी वेल्यान दोग जाण आयले आनी तांणी टेम्पो आडायलो. त्या वेळार त्या दोगांनी ताका दांड्यान मारपेट केली. तशेंच ताका जिवेशी मारपाची धमकी दिवन टेम्पोंतल्यान 25 हजार रुपया मोलाच्यो स गादयो घेवन पळ काडलो.

कागाळदाराची दखल घेवन पुलीस निरिक्षक विक्रम नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरिक्षक नारायण पिंगे हांणी अनवळख्या मनशां आड गुन्यांव दाखल केलो. उपरांत उपनिरिक्षक पिंगे हांच्या फुडारपणा खालच्या पंगडान वाठारांतले सीसीटीव्ही तशेंच हेर तांत्रीक यंत्रणाची मजत घेवन दुबाविताचो सोद घेतलो. ह्याच वेळार वाठारांतले गुरुदास गांवस आनी माल्कम पाल्हा ह्या दोगांक ताब्यांत घेतले. उपरांत पुलिसांनी तांची खोलायेन चवकशी केली तेन्ना दुबावितांनी चोरयेची कबुली दिली.

पुलिसांनी तांचे कडल्यान 25 हजार रुपया मोलाच्यो स गादयो जप्त केल्यात. चोरी करपा खातीर वापरिल्ली दुचाकीय जप्त केल्या.