टेक्सास -अमेरिकेंत फारपेट, १४ भुरग्यांक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

टेक्सास (अमेरिका) राज्यांतल्या युवाल्डे शारांत एका १८ वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यान केल्ल्या फारपेटांत १४ विद्यार्थी आनी ३ शिक्षकांक मरण आयलें. तर १४ भुरगीं, शाळेचे कर्मचारी आनी पुलिस जखमी जाल्यात. मरप्यांचो आंकडो कांय खबरा चॅनलांनी १८ दिला.
हे घडणुके उपरांत राष्ट्राक उद्देशून भाशण करतना राष्ट्राध्यक्ष बायडेन हांणी सांगलें, एक राष्ट्र म्हूण आमी गन लाॅबीच्या विरोधांत केन्ना उबे रावतले? पालक आतां आपल्या भुरग्यांक केन्नाच पळोवपाक शकचे नात. आयज अनेक जीव चिड्डल्यात. ह्या वेदनेंचें आतां कृतींत रुपांतर करपाचो वेळ आयला.
हल्लेखोराची वळख अजून पटूंक ना. ही घडणूक २०१२ त कनेक्टिकट हांगा जाल्ल्या फारपेटा कडेन जुळटा. १४ डिसेंबर २०१२ दिसा थंयच्या सॅण्डी हूक एलिमेंटरी हायस्कूलांत एका २० वर्सांच्या तरणाट्यान फारपेट केल्लो. तातूंत २६ जाणांक मरण आयिल्लें. भितर २० भुरगीं आशिल्लीं. अमेरिकेच्या इतिहासांतलो हो सगल्यांत भिरांकुळ सामूहीक फारपेट आशिल्लो.