टॅक्सी अ‍ॅपाक विरोध करूं नाकात

टॅक्सी वेवसायिकांचे बसकेंत मार्गदर्शन करतना आमदार प्रवीण आर्लेकार. वांगडी सरपंच तुळशीदास गांवस आनी हेर. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रवीण आर्लेकारः न्याय मेळ्ळो ना जाल्यार रस्त्याचेर देंवपाची तयारी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: पेडणें म्हालांतल्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर गोंय सरकारान पर्यटन टॅक्सी वेवसायिकां संबंदांत जो अ‍ॅप तयार केला, ते संबंदांत एक कावंटर खास पेडणें म्हालांतल्या टॅक्सी वेवसायिकां खातीर सुरू करतले. ते खातीर चडांत चड वेवसायिकांनी नोंदणी करची. फकत विरोधा खातीर विरोध करचो न्हय वा जांचे कडेन टॅक्सीच ना तांणी हातूंत राजकारण घुसोवन आंदोलनाची भास उलोवची न्हय. जर सरकारान पेडणेंच्या टॅक्सी वेवसायिकांक न्याय मेळोवन दिलो ना जाल्यार आपूण टॅक्सी वेवसायिकां वांगडा रस्त्याचेर देंवपाक तयार आसा, अशें पेडणें मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी सांगलें.

रेस्ट हावसांत आमदार आर्लेकार हांणी टॅक्सी वेवसायिकांची 30 ऑक्टोबराक म्हत्वाची बसका आपयिल्ली. ह्या वेळार ते उलयताले. 700 परस अदीक टॅक्सी वेवसायिकांनी आपले टॅक्सीची अ‍ॅप वरवीं नोंदणी केल्ल्याची म्हायती ह्या वेळार दिली. पेडणेंकारांच्या सगळ्या टॅक्सीं खातीर वेवस्थीत आनी नियोजनबद्द वेवसाय अ‍ॅपा वरवीं मोपा विमानतळाचेर कावंटर सुरू करपाचें उतर आपल्याक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलां. ज्या पेडणेंकारा कडेन टॅक्सी आसा वा जांचें कडेन ना, वा जे टॅक्सी वेवसाय करपाक सोदतात तांकां टॅक्सी मेळोवन दिवचे खातीर सरकाराचे यत्न आसात. ताका लागून मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्या उतराचेर सगळ्यांनी विस्वास दवरचो. सगळे टॅक्सी वेवसायीक आपले वांगडा आसात. ताकाच लागून आयज 700 परस अदीक टॅक्सी वेवसायिकांनी नांव नोंदणी केल्या. टॅक्सी वेवसायिकांचेर जर अन्याय जालो जाल्यार तांचे वांगडा आपूण रस्त्याचेर देंवतलों, अशें आमदार आर्लेकार हांणी बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें.

नांव नोंदणी खातीर गर्दी

पेडणें म्हालांतल्या टॅक्सी वेवसायिकांनी आपल्याक मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर यलो ब्लॅक टॅक्सी स्टॅण्ड उपलब्ध करून दिवचो आनी थळाव्यांकूच हो वेवसाय मेळचो हे खातीर सध्या गांवागांवांत जनजागृती बसका चालू आसात. तशेंच टॅक्सी वेवसायिकांचे प्रस्न सुटावे जाले नात जाल्यार 2 जानेवारीक चक्काजाम करपाची लेखी शिटकावणी टॅक्सी वेवसायीक संघटणेन हे आदींच दिल्या. हे फाटभुंयेर 30 डिसेंबराक सरकारी रेस्ट हावसांत व्हड प्रमाणांत टॅक्सी वेवसायीक आनी तांच्या सोयऱ्यांनी नव्या टॅक्सी वेवसाया खातीर नांव नोंदणी आनी टॅक्सी अ‍ॅप करचे खातीर नोंदणी करचे खातीर गर्दी जाल्ली.