टीम इंडिया संकश्टांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संवसारीक टॅस्ट वस्तादपण सर्तीचे फायनलीचो दुसरो दीस सोंप मेरेन भारतान आपल्या पयल्या डावांत 38 ओव्हरींनी 5 विकेटी वगडावन 151 धांवड्यो केल्ल्यो. अशे तरेन तो ऑस्ट्रेलियेचे धांवसंख्ये परस अजून 318 धांवड्यांनी फाटीं आसा. ते पयलीं ऑस्ट्रेलियेचो पयलो डाव 121.3 ओव्हरींनी 469 धांवड्यांचेर सोंपलो.

धांवड्यांचो फाटलाव करपी भारताची सुरवात सामकी बाबत जाली. मुखेली रोहित शर्मा फकत 15 आनी शुभमन गिल 13 धांवड्यो करून तंबूंत परतलो. ते उपरांत चेतेश्वर पुजारा आनी विराट कोहली दरेकी 14 धांवड्यो करून बाद जाले. रवींद्र जडेजान सगल्यांत चड 48 धांवड्यो करून बाद जालो. दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपलो त्या वेळार अजिंक्य रहाणे 29 धांवड्यो करून आनी के एस भरत 5 धांवड्यो करून खेळपट्टीचेर आशिल्लो.

ते पयलीं ट्रॅव्हिस हेड (163) आनी स्टिवन स्मिथ (121) हांच्या शेंकड्यां नेटार ऑस्ट्रेलियेन 469 धांवड्यांचो दोंगर उबारलो. हेडान फकत 174 बॉलांनी 25 चवके आनी एक सक्याचे मजतीन 163 धांवड्यो केल्यो. जाल्यार स्मिथान 268 बॉलांनी 121 धांवड्यांची खेळी केली. हातूंत 19 चवक्यांचो आस्पाव आशिल्लो. दोगांयनी चवथे विकेटी खातीर 285 धांवड्यांची म्हत्वाची भागिदारी केली.

भारता वतीन मोहम्मद सिराजान सगल्यांत चड चार विकेटी घेतल्यो. मोहम्मद शमी आनी शार्दुल ठाकूर हांणी दरेकी दोन जाल्यार रवींद्र जडेजान एक विकेट मेळयली.

ऑस्ट्रेलियेन दुसऱ्या दिसाची सुरवात 3 बाद 327 धांवड्यां वयल्यान केली. पयल्या दिसा 95 धांवड्यांचेर खेळपी स्मिथान 229व्या बॉलाचेर चवको मारून शेंकडो पुर्ण केलो. दुसरे वटेन आशिल्ल्या हेडान आपली आक्रमक बॅटींग कायम दवरली. ताणें फकत 164 बॉलांनी 150 धांवड्यो केल्यो. आक्रमक बॅटिंगूच तो बाद जावपाचें कारण थारलो. सिराजाच्या बावन्सराचेर लेग गलींत खेळपाच्या यत्नांत विकेटकीपर भरताक कॅच दिली. ही विकेटीन भारताचो आत्मविस्वास वाडलो. ते उपरांत शमीन कॅमरून ग्रिनाक (6) बाद केलो. 11 धांवड्यांची भर पडल्या उपरांत शार्दुलान स्मिथाक बाद केलो. एका फाटल्यान एक विकेट पडपाक लागिल्ल्यान धांवगती मंदावली.

ऑस्ट्रेलियेन 103 ओव्हरींनी 400चो आंकडो हुपलो. फुडले ओव्हरींत मिचेल स्टार्क धांवबाद जालो.

जेवणाच्या विसवा उपरांत ऑस्ट्रेलियेचो डाव सोंपोवपाक आनीक तीन विकेटींची गरज आशिल्ली. पूण, एलेक्स केरीन प्रतिहल्लो करपाक सुरवात केली. ताणें पॅट कमिन्सा वांगडा मेळून आठवे विकेटी खातीर 51 धांवड्यांची मोलादीक भागिदारी केली. ताणें 115वे ओव्हरींत सको मारून ऑस्ट्रेलियेचो 450च्या मुखार पावयलो. पूण, दोन बॉलां उपरांत रिव्हर्स स्विंग करपाच्या यत्नांत तो एलबीडब्ल्यू बाद जालो. कॅरीन 69 बॉलांनी सात चवके आनी एक सक्याचे मजतीन 48 धांवड्यो केल्यो. अखेरेक कमिन्स आनी नॅथन हांणी दरेकी णव धांवड्यांचें योगदान दिलें. सिराजान दोगांकूय बाद करून ऑस्ट्रेलियेचो पयलो डाव 469चेर सोंपयलो.