टीम इंडियान माळ जिखली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येजमान भारतान तिसरे आनी निमाणे टी-20 मॅचींत श्रीलंका पंगडाक 91 धांवड्यांनी हारयलो. ह्या जैता सयत भारतान 2-1 फरकान माळ बोल्सांत घाली. 229 धांवड्यांचो फाटलाव करतना श्रीलंकेचो डाव 16.4 ओव्हरींनी 137चेर सोंपलो.

सुर्यकुमार यादवान केल्ली नाबाद 112 धांवड्यांची खेळी आनी ताका भारताच्या बॉलरांची मेळिल्ली शिस्तबद्ध साथ हाच्या नेटार टीम इंडियान जैत जोडलें. श्रीलंकेक अजून मेरेन भारतांत टी-20 माळ जिखपाक जमूंक ना. ही परंपरा हार्दिक पांड्याच्या फुडारपणाखाला खेळपी नव्या खेळगड्यांच्या पंगडान लेगीत कायम राखली.

आक्रमक बॅटींग करपी सुर्यकुमार यादवाची मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कारा खातीर निवड केली.

229 धांवड्यांचो फाटलाव करपी श्रीलंकेची सुरवात बाबत जाली. ते उपरांत ताका स्वताक सांबाळपाक जमलो ना.

ते पयलीं भारताच्या बॅट्समनांनी तिसरे आनी निर्णायक मॅचींत विस्फोटक बॅटींग केली. ओपनर इशान किशन रोखडो बाद जाल्या उपरांत श्रीलंकेचे बॉलर आपलो शेक दवरतले अशें दिशिल्लें. पूण, राहुल त्रिपाठीन जलद 35 धांवड्यांची खेळी करून भारताक व्हड धांवसंख्या उबारपा वटेन वाटचाल करपाक मजत केली. तो बाद जाल्या उपरांत भारताचो उप मुखेली सुर्यकुमार यादवान डावाचो ताबो आपल्या हातांत घेत प्रतिस्पर्धी पंगडाची बॉलींग फोडून काडपाक सुरवात केली.

सुर्यकुमाराचे बॅटिंगे मुखार श्रीलंकेच्या बॉलरांक निर्शेणी आयली. सुर्यान टी-20तलो शेंकडो नोंदयलो. ताणें 45 बॉलांनी 100 धांवड्यो केल्यो.

सुर्यकुमार मैदानांत देंविल्लो त्या वेळार पावर प्ले सोंपिल्लो. ताका लागून सादूरतायेन डाव मुखार व्हरपाची भारताची भुमिका आशिल्ली. पूण, सुर्यान खेळपट्टीचो अदमास घेतलो आनी उपरांत धांवड्यांचो पावस घालपाक सुरवात केली. ताणें सगले शॉर्ट मारपा खेरीत लॅप शॉट मारून फास्ट बॉलरांची हवास काडून घेतली. बॉल मात्सो लेगीत आंगार आयलो की सुर्या लॅप शॉट मारतालो. ताका लागून ताका कशी बॉलींग करची हें श्रीलंकेच्या बॉलरांक कळना जालें.

इशान किशन एक धांवडी काडून बाद जालो. उपरांत नवोदीत राहुल त्रिपाठीन 16 बॉलांनी 35 धांवड्यांची खेळी केली. तो बाद जाल्या उपरांत सुर्यकुमारान आक्रमक बॅटींग केली. शुभमन गिला वांगडा मेळून ताणें अर्द शेंकड्याची भागिदारी केली. गिलाक मात अर्द शेंकडो चुकलो. तो 44 धांवड्यांचेर बाद जालो.

मुखेली हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा सवाय भितर बाद जाले. अक्षर पटेलान 9 बॉलांनी नाबाद 21 धांवड्यो केल्यो.