टिप आनी मेडल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वचपाचो दीस आयलो. पॅकिंग निमाण्या पांवड्यार… आनी फांतोडेर विमान आशिल्लें. श्रीपादान न्हिदतनाच निरोप घेतलो.

जिणेंत मेळिल्लो दरेक मनीस तुमकां खूब कितें शिकोवन वता. म्हजोय बी होच अणभव. अशीच एक व्यक्ती. पुजारी तांचें नांव. संघाचो कार्यकर्तो. आमगेर येतालो. पुजारी रातचे शाळेन शिकतनाच हॉटेलांत वेटर म्हणून काम करी. सांजचो शाखा घेई. म्हजी आई ताका खूब बरें करी. जेवले उपरांत तो आईक आपल्यो गजाली सांगतालो. काम करतनां मेळिल्ली टिप, ते पयशे जमोवन आपूण आपल्या घरा कशे धाडटां, हें सांगतना तो खूब खोशी जातालो. आपल्या घरच्यां खातीर आपूण कितें तरी करतां हांचें समाधान ताच्या तोंडार पळोवंक मेळटालें. अभिमान आनी आत्मविस्वास ताच्या उलोवण्यांतल्यान व्यक्त जातालो. आमी तेन्ना खूब ल्हान. शाळेत वतालीं. पूण टिपेचे हे गजालीन मनार खूब परिणाम केल्लो. ‘टिपे’ चें म्हत्व मनांत आनी काळजांतूय खोलायेन रुतिल्लें.

बाबा वांगडां हॉटेलांत वतकच खावन भायर सरतना टिप दिवप हें व्यवस्थितपणान सुरु जालें. एअर- कंडिशन हॉलांत बसनासतना भायरुच बसून टिपेचो आंकडोय आमी वाडोवंक लागलीं. फुडें हांव जोडूंक लागतकच हो टिपेचो आंकडो वाडत रावलो. आतां तर ही टिपेची गजाल म्हज्या भुरग्यांकुय हांवें शिकयली. श्रीपाद म्हजो चलो. ‘अशें आनी आसता’ हे गजालीचें ताका अजाप आनी अप्रुपुय जालें. हांव दिता त्या पॉकेट मनीतल्यांन तशेंच घरांत मोडचे पयशे आयले की ताची ताणें वेगळी पोतीच केल्ली. आमी भोवपाक भायर सरलीं. देवदर्शनाक कोल्हापूर, नरसोबा वाडी वचपाक भायर सरलीं काय ही पोती आपल्या वांगडा तो चुकनासतना घेता.

हें सगळें याद जावपाचें कारण म्हळ्यार फाटल्याच म्हयन्यांत म्हज्या ईशानीची बंगळुरु शारांत स्केटींगान नॅशनल्साक खेळपा खातीर गोंय संघान निवड जाल्ली. हरशीं सगळींच वांगडा वचपी आमी ह्या वेळार पयलेच फावट हांव म्हज्या भावा- वांगडा ताका घेवन भायर सरपाचें आशिल्लें. 10 ते 18 डिसेंबर मेरेन रेसी आशिल्ल्यो. 19 तारखेक फांतोडेर पावन शाळेंत ध्वज उबारपाच्या सुवाळ्याक पावपाचें आशिल्लें.

सगळोच बोवाळ, म्हजें ऑफिस, ताची शाळा, नेमान सराव करप, केन्ना पर्वरी तर केन्ना कोचा वांगडा मंगळुर शाळांत खासा रिंकाचेर वचून, मजगती वेळ मेळटा तशें पॅकिंग करप. सगळ्यांचे फोनूय येताले परबीं दिवपाक आनी सुचोवणी दिताले सांबाळून वचात, मन लावन खेळ आनी मेडलुय हाड अशें सांगत सगळीं म्हजीं मनशां माया उक्तायतालीं.

श्रीपादूय ईशानीक सुचोवणी दियत आशिल्लो. बागोवन धांव, दाव्यान राव, तकली वयर काडूं नाका… अशें दिसतालें तोच ताचो कोच कसो. वचपाचो दीस आयलो. पॅकिंग निमाण्या पांवड्यार… आनी फांतोडेर विमान आशिल्लें. श्रीपादान न्हिदतनाच निरोप घेतलो. भयणीक परतून एकदा सुचोवणी दियत ‘बेस्ट ऑफ लक’ म्हळें. म्हाका वेंग मारली… आनी हातांत दिली ताची सदचीच पोती – टिपेच्या पयशांची. म्हजे दोळे भरुन आयले. चल्याचो अभिमान दिसलो.

म्हाका म्हजें मेडल मेळिल्लें ईशानी खेळचे पयलींच.

चारुशीला दत्तराज देसाय

9421150739