झुआरी स्फोट: म्हयन्यां भितर आरोपपत्र

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

स्फोटाचो मुळावो अहवाल सरकाराक सादर

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : झुआरी अॅग्रो केमिकल्स लिमिटेड कारखान्यांत मंगळारा जाल्ल्या स्फोटाचो तपास करून म्हयन्यां भितर कारखानो आनी बाष्पक खात्या वरवीं आरोपपत्र दाखल जातले. कारखानो आनी बाष्पक कायद्या खाला हे आरोपपत्र दाखल जातले. मजगतीं, स्फोटाची चवकशी करून प्रथमदर्शी अहवाल खात्यान सरकाराक सादर केला. कारखानो आनी बाष्पक निरीक्षक विवेक मराठे हांणी ही म्हायती
दिली.
ह्या स्फोट प्रकरणांत पुलीस कायद्या प्रमाण कारवाय करतले. कारखानो आनी बाष्पक कायद्या खाला कारखानो आनी बाष्पक खातें कारवाय करतलें. वर्सांतल्यान एकदां तरी कारखान्यांक भेटी दिवन आमी सुरक्षा यंत्रणा तशेच हेर यंत्रणांची तपासणी करतात. खात्या कडेन कर्मचारी वर्ग उणो आसा. हाका लागून दरेक कारखान्याक वर्सातल्यान बरेच खेपे भेट दिवन पळोवणी करप शक्य जायना. अंदूं झुवारी अॅग्रो कारखान्याची खात्यान पळोवणी केल्ली. झुवारी अॅग्रो केमिकल्स कंपनी ही देखरेखी खातीर बंद आशिल्ली. बंद आसतना हो स्फोट जालो. हो अपघात दुर्दैवी आसा, टांकयेत गॅस आसतना हॉट गॅस कटराचो वापर करपाक जायनाशिल्लो.
तपास करून आरोपपत्र दाखल करपा इतलोच कारखानो आनी बाष्पक खात्याक अधिकार आसा. अर्थीक दंड घालपाचे लेगीत अधिकार नात. सुरवातीक उपकरणांची पळोवणी करून खात्या वतीन प्रमाणपत्र दितात, अशें तांणी सांगलें.