झुआरी स्फोट, कंत्राटदार, कंपनीचीं घाळपणां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दोशींचेर कायद्या प्रमाण कारवाय जातलीः मंत्री हळर्णकार

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : झुआरी अॅग्रो केमिकल्स लिमिटेडच्या अमोनिया टांकयेचो मंगळारा जाल्ल्या स्फोटां विशीं कंत्राटदार तशेंच कंपनीचीं घाळपणां दिसून येताम. दोशींचेर कायद्या प्रमाण कारवाय जातली, अशें कारखानो आनी बाष्पक खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगलें. मजगतीं, स्फोटाचो मुळावो अहवाल आयज सरकाराक सादर जातलो. चवकशे उपरांत सविस्तर अहवाल सादर जातलो, अशें कारखानो आनी बाश्पक खात्याचे निरिक्षक विरेश मराठे हांणी सांगलें.
झुुआरीनगरांत झुआरी अॅग्रो केमिकल्स लिमिटेडच्या अमोनिया टांकयेत मंगळारा जाल्ल्या स्फोटांत तीन कामगारांक मरण आयलें. टांकयेचे दुरुस्ती काम करतना हो स्फोट जालो. हे घडणुकेक लागून पुराय गोंयांत भिरांकूळ वातावरण तयार जालां.
टांकयेचें काम करतना हॉट गॅस कटराचो वापर केल्ल्यान स्फोट जाल्ल्याचे मुळावे चवकशेंत दिसून येता. हे कंत्राटदाराचें घाळपण आसा. तशेंच काम सुरू आसतना कंपनीचो अभियंतो तशेंच सुपरवायजर आसपाची गरज आसता. हे दोगूय थंय हाजीर नाशिल्ले. ह्या दोगांचीय खात्या वरवीं चवकशी जातली. कायद्या प्रमाण तांचेर कारवाय जातली, अशें मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगलें.
मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबियांक मेळटली अर्थीक मजत
मरण आयिल्ल्या कामगारांच्या कुटुंबियांक अर्थीक मजत मेळोवन दितले. कामगार आयुक्तांक पळोवणी करून लुकसाण भरपाय दिवपाचे आदेश दिल्यात, अशें मजूर मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगलें. तजवीजे प्रमाण कुटुंबियांक अर्थीक मजत मेळटली. तशेंच चवकशे उपरांत दोशींचेर कारवाय जातली, अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगलें.
फॅक्टरीनी जावपी अपघाताची चवकशी करून न्यायालयांत आरोपपत्र खातें सादर करता. कारवाय जावप न्यायालयाच्या निर्णयाचेर निंबून आसता. थेट कारवाय करपाचे अधिकार कारखानो आनी बाष्पक खात्याक आसनात. खात्याचे

अधिकार मर्यादीत आसात, अशें तांणी सांगलें. हे घडणुकेंत मुळावे चवकशें उपरांत कंत्राटदार तशेंच कंपनीचीं घाळपणां दिश्टी पडटात.

2022 वर्सांतली पयलीच घडणूक
फॅक्टरींत स्फोट जावन तीन कामगारांक मरण येवपाची अंदूंची ही पयलीच घडणूक. उंचायेचेर काम करतना सकयल पडून कामगार जखमी जावपाच्यो घडणुको घडल्यात. मात स्फोट जावन कामगारांक मरण येवपाची ही गोंयांतली पयलीच घडणूक आसा. आदल्या सात वर्सां परस फाटल्या सात वर्सांनी फक्टरींनी जावपी अपघातांचो आंकडो उणो जाला, अशें तांणी सांगलें.
सुरक्षेच्या उपायां विशीं कामगार तशेंच वेवस्थापनाक आमी सुचोवण्यो दितात. पूण हाका वेवस्थापन पाळो दिना, अशें निरीक्षक विवेक मराठे हांणी सांगलें.
जुआरींतल्या कारखान्यांतल्या अपघातांची चवकशी ना, कारवाय लेगीत ना
झुआरी अॅग्रो केमिकल्स कंपनींत अदींमदीं अमोनियाची गळटी जावपाच्यो घडणुको घडल्यात. तशेंच 2015 ते 2017 मदीं फॅक्टरींत अपघाताच्यो तीन घडणुको घडल्यात. ह्या अपघातांनी दरेकी 1 कामगार जखमी जाला. ह्या अपघातांची चवकशी जावंक ना आनी कोणाचेरूच कारवाय जावंक ना. 2015 ते 2017 ह्या काळांत राज्यांतल्या फॅक्टरींनी 185 अपघात जाल्यात. हातूंत 180 जाण जखमी जाले. दोन घडणुको सोडल्यार हेर खंयच्याच अपघात प्रकरणांत कारवाय जावंक ना.

मुळावो अहवाल आयज सादर जातलो
कारखानो आनी बाष्पक खात्यान हे घडणुकेची चवकशी सुरू केल्या. सरकाराक आयज खात्याचो मुळावो अहवाल सादर करतले. सविस्तर अहवाल चवकशे उपरांत सादर जातलो, अशें कारखानो आनी बाष्पक खात्याचे निरीक्षक विरेश मराठे हांणी सांगलें.