झुआरी जमीन प्रस्नाचेर सभाघरांत वादळी चर्चा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विरोधक आक्रमकः विक्री वेव्हार स्थगीत दवरपाचें मुख्यमंत्र्यांचें आस्वासन

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : झुआरी अॅग्रो केमिकल्स लिमिटेड कंपनीच्या विक्री वेव्हारांत कोट्यांनी रुपयांचो घोटाळो जाल्याचो आरोप करीत विरोधकांनी सरकाराचेर हल्लो केलो. आमदार मायकल लोबो हांच्या झुवारी अॅग्रो केमिकल्स लिमिटेड कंपनीच्या जमनीच्या प्रस्नाचेर सभाघरांत काल वादळी चर्चा जाली.
 आयच्या प्रस्नोत्तर सत्रांतलो हो पयलोच प्रस्न आशिल्लो. मायकल लोबो, विजय सरदेसाय, विरेश बोरकार हांणी प्रस्नाचेर प्रस्न विचारून महसूल मंत्री अातानासियो (बाबूश) मोंसेरात हांची कोंयडी केली.
झुअारी अॅग्रो कंपनीच्या जमीन प्रस्नाचेर सरकारान कायदेतज्ञ तशेंच अॅडव्होकेट जनरलाचो सल्लो मागला. तांचे कडल्यान सल्लो जो मेरेन येना ते मेरेन जमीन विक्रीचे वेव्हार सरकार स्थगीत दवरतले, अशें आस्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. जमनीचे सगले विक्री वेव्हार रद्द करपाचीय सरकारची तयारी आसा, अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केले.
झुअारी अॅग्रो केमिकल्साक कोमुनिदादीन ही जमीन उद्देगीक वापरा खातीर विकिल्ली. आतां बिगर उद्देगीक वापरा खातीर जमनीची विक्री सुरू आसा. सरकार हाचेर कितें पावलां उखलतां? असो प्रस्न आमदार मायकल लोबो हांणी केलो.
1968 वर्सा सांंकवाळ कोमुनिदादीन उद्देगीक वापरा खातीर जमीन झुआरी कंपनीक दिल्ली. 1971 वर्सा जमनीच्या विक्रीची कबलात जाली. कोमुनिदाद संहितेच्या कलम 30 प्रमाण जमनीची विक्री तशेंच हस्तांतरण करपाची मेकळीक आसा. झुआरी कंपनीन जमनी सयत कारखान्याची विक्री केल्या. ह्या जमनीचो वापर हेर कामा खातीर करप शक्य आसा काय ना? हे विशीं तज्ञ वकीलाचो सल्लो खात्यान मागला, अशी जाप महसूल मंत्री बाबूश मोंसेरात हांणी दिली.
हाचेर विरोधी आमदारांचे समाधान जाले ना. ह्या जमनीची विक्री घरनिर्माण प्रकल्पा खातीर सवाय दरांत सुरू आसा. ही विक्री थांबोवपाची मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केली.
दक्षीण गोंय जिल्होधिकाऱ्यांनी सब रजिस्टाराक पत्र बरोवन विक्री वेव्हार बंद करपाचे लेखी आदेश दिवपाची मागणी आमदार मायकल लोबो हांणी केली.
विरोधक आक्रमक जाल्ल्यान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां चर्चेत हस्तक्षेप करचो पडलो. झुअारी कंपनीन जमनी सयत कारखान्याची विक्री केल्या. हाचेर अॅडव्होकेट जनरलाचो सल्लो सरकारान मागला. हो सल्लो आयले उपरांत निर्णय घेवप शक्य जातले. कायदेशीर सल्लो ये मेरेन जमीन विक्री वेव्हार जावचे ना, अशें आस्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें.

कायदेतज्ञांचो घेतले सल्लोः मुख्यमंत्री
झुअारी अॅग्रो कंपनीच्या जमीन प्रस्नाचेर सरकारान कायदेतज्ञ तशेंच अॅडव्होकेट जनरलाचो सल्लो मागला. तांचे कडल्यान सल्लो जो मेरेन येना ते मेरेन जमीन विक्रीचे वेव्हार सरकार स्थगीत दवरतले, अशें आस्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. जमनीचे सगले विक्री वेव्हार रद्द करपाचीय सरकारची तयारी आसा, अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केले.

गरज पडल्यार प्रकरण ‘एसआयटी’ कडेन
कायदाे विभाग आनी अॅडव्होकेट जनरलांचो अहवाल आयले उपरांत गरज पडल्यार झुआरी अँग्रो केमिकल कंपनीच्या जमनींतली ‘सेलडीड’ रद्द करतले. तशेंच हे प्रकरण चवकशे खातीर ‘एसआयटी’ कडेन सोंपयतले, अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या.