झुआरी अॅग्रो जमीन विक्रींत 50 हजार कोटींचाे घोटाळो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विजय सरदेसाय हांचो आरोपः चवकशेची मागणी


मडगांव : रोजगार निर्मणी जावची आनी गोंयकार तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळच्यो ह्या हेतान झुआरी अँग्रो कंपनीक उण्या मोलान कोमुनिदादीची जमीन दिल्ली. हातूंतली 125 हेक्टर जमीन झुआरी अॅग्रो कंपनी कडेन आसा. 180 हेक्टर जमीन शिक्षणीक आस्थापना कडेन आसा. जाल्यार उरिल्लीं जमीन खंय आसा, असो प्रस्न करून आमदार विजय सरदेसाय हांणी कंपनीच्या विक्री वेव्हारांतल्यान सुमार 50 हजार कोटींचो घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप केला.
फातोड्डेंचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी पत्रकार परिशद घेवन झुआरी अॅग्रो कंपनीच्या विक्री वेव्हारांत व्हड अर्थीक घोटाळो जाल्ल्याचे सांगून ह्या एकंदर प्रकरणाच्या चवकशेची मागणी केल्या.
झुअारी अॅग्रो कंपनीक जमीन दितना सांकवाळ कोमुनिदादी वांगडा जाल्ले कबलातींत ही जमीन फक्त सारें तयार करपी कारखानो उबारपाक दितात, तशेंच हे कंपनींत 30 टक्के नोकऱ्यो गोंयकारांक दिवच्यो अशें स्पश्ट नमूद केलां. मात हे जमनी कडेन संबंदींत सगल्या जमीन रुपांतरांची चवकशी जावपाक जाय. जांणी जमनी हडप केल्यात, तांचेर कारवाय जावपाक जाय, अशी मागणी केल्या.
सध्या गोंयाचेर 20 हजार कोटी रुपयांचे रीण आसा. ह्या घोटाळ्याची चवकशी करून संबंदितांचेर कारवाय केल्यार हे रकमेंतल्यान गोंया वयले सगलें रीण फारीक करप शक्य आसा. नगरनियोजन खात्यान ह्या प्रकारा कडेन मुद्दम आडनदर केल्या. तशेंच हेर जमनींच्या म्युटेशन प्रक्रियेक म्हयनो लागता, पूण ह्या प्रकरणांतलीं म्युटेशन प्रक्रिया फक्त एका दिसांत जाता, हे निदर्शनाक आयला. एका थळाव्या लोकप्रतिनिधीं कडल्यान सनद मेळोवपाचे प्रक्रियेंत मजत घेवन महसूल खात्यांतल्या प्रामाणीक अधिकाऱ्यांचेर चेपण हाडटात. आपूण ह्या प्रकरणांत काडटलो, अशें सरदेसाय हांणी सांगलें.
झुआरी अॅग्रो कंपनीक 1971 वर्सां 20 पयशें प्रती चौ.मि. मोलान 10 लाख 32 हजार रुपयांक 500 हेक्टर जमीन दिल्ली. सध्याच्या बाजारभावा प्रमाण 9.2 रुपया प्रती चौ.मि. मोलान हाचे 4 कोटी 50 लाख 30 हजार 875 रुपया जातात. हातूंतली 125 हेक्टर जमीन कारखानो, रेल्वे सायडींग आनी गृहनिर्माण वसणुके खातीर निश्चीत केल्ली. तशेंच 180 हेक्टर जमीन शिक्षणीक संस्थेक दिल्या. सुमार साडेचार कोटींच्या हे जमनीचे सध्याच्या बाजारभावा प्रमाण 10 हजार चौ.मि. मोलान 50 हजार कोटी रुपया जातात. तशेंच उरिल्ली जमीन खंय आसा, असो प्रस्न सरदेसाय हांणी केला.