झुआरी अॅग्रो केमिकलच्या अमोनिया टांकयेचो स्फोट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तिगां कामगारांक मरण, टांकयेचें चालू आशिल्लें दुरुस्तीचें काम


वास्कोः झुआरीनगरांतल्या झुआरी अॅग्रो केमिकल लिमिडेट कंपनींत मंगळारा दनपारां एके टांकयेचो स्फोट जावन तीन कामगारांक मरण येवपाची घडणूक घडल्या. टांकयेचे बोल्ट काडपाक हॉट गॅस कटराचो वापर केल्ल्यान टांकयेंत तयार जाल्ल्या गॅसाचो स्फोट जावन थंय काम करपी तीनूय कंत्राटी कामगार 10 मिटर उंचायेच्या टांकये वयल्यान सकयल पडिल्ल्यान ते गंभीर जखमी जाले. तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हरतना वाटेरूच मरण आयलें.

ह्या प्रकरणांत वेर्णे पुलिसांनी घडटणूक सुवातेर वचून पंचनामो करून संबंदींत कंत्राटदारा आड गुन्यांव नोंद केला. घडणुकेंत मरण आयिल्ले कामगार बोकारो इंडस्ट्रियल वर्क्स (देखभाल कंत्राटदार) चे कामगार आसा. इंद्रजीत घोश (40) हो पर्यवेक्षक म्हूण कामाक आशिल्लो. तो मूळचो मदिनापूर अस्तंत बंगालांतलो, जाल्यार मिथीरंजन चौधरी (28) हो कामगार मूळ बिहारचो, काश करण सिंग (32) हो कामगार मूळ पंजाबांतलो आसा.
ह्या कामगारांनी काम करतना कसल्याच सुरक्षा उपकरणांचो वापर करूंक नाशिल्लो. तांणी बोल्ट काडपाक कोल्ड गॅस कटराचो वापर केल्ल्यार ही दुर्दैवी घडणूक घडपाची नाशिल्ली. तशेंच सेफ्टी बेल्टाचो वापर केल्ल्यार तांचो जीव वाचता आशिल्लो.
टांकयेचो स्फोट जातना व्हड आवाज जाल्ल्यान आशिकुशीच्या रहिवाशां मदीं भिरांतीचें वातावरण निर्माण जालें. कंपनींतल्यान गॅस गळटी जाल्ल्याचे तांकां जाणवले. पूण परिस्थिती कळ्ळे उपरांत सगले सुरळीत जाले. वास्कोचे पुलीस उपअधिक्षक नीलेश राणे हांणी बेगोबेग घडणूक सुवातेर वचून परिस्थितीचेर नियंत्रण हाडलेें.
कामगारां कडेन कसलींच सुरक्षा यंत्रणा नाशिल्लीं
ह्या कामगारांनी हॉट गॅस कटराचो वापर केल्ल्याचे मुळावे चौकशेंत स्पश्ट जाला. तांणी कोल्ड गॅस कटराचो वापर करपाक जाय आशिल्लो. कोल्ड गॅस कटराची शिफारस केल्ली, अशें समजता, पूण कंत्राटदारा सयर हेरांनी ह्या गजालीं कडेन आडनदर करपाक जाय, असो दुबाव आसा. कोल्ड गॅस कटराचो वापर जो उश्णता वा उज्याच्यो किट्टी जाय नासतना एकादी वस्तू कातरपा खातीर करतात. घाताच्याे वस्तूं कातरपा खातीर कोल्ड गॅस कटर प्रक्रिया सगल्यांत सुरक्षीत मानतात.
सरकारी यंत्रणांनी रोखडीच थंय धांव घेवन परिस्थिती नियंत्रणा खाला हाडली. थळाव्या लोकांनी कसल्याच वावड्यांचेर विस्वास दवरून भियेवन वच्चें न्हय. गॅशीची गळटी जावंक ना. सरकार पुराय परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा, अशें ट्वीट मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांणी हे घडणुके उपरांत केलें.

हॉट गॅस कटराचो वापर केल्ल्यान दुर्घटणा
झुआरी अॅगो केमिकल्स लिमिटेडांतलो एक प्लांट बंद केल्लो. त्या प्लांटाची दुरुस्ती करपाचें काम बोकरो इंडस्ट्रियल वर्क्स कंपनीक दिल्लें. अमोनिया प्लांटाच्या बाश्पीभवन प्रक्रिया करपी टांकयेचेर ते तिगूय कामगार मंगळारा काम करताले. सुमार 10 मिटर उंचायेच्या आनी 300 धनमिटर तांकीच्या रित्या टांकयेचेर काम करतना टांकयेचे बोल्ट काडून वयले वयर मॅनहोल कव्हर उगडपाचो ते यत्न करताले. स्फोट जाले उपरांत ते तिगूय कामगार सुमार 30 मिटर अंतराचेर जमनीचेर पडले. तातूंत ते गंभीर जखमी जाले. उपचारा खातीर तांकां हॉस्पिटलांत व्हरतना वाटेरूच मरण आयलें.

कंपनींतली परिस्थिती नियत्रणा खालाः मुख्यमंत्री
वास्कोचे झुआरी अॅग्रो कंपनींत अमोनिया टांकयेची दुरुस्ती चलतना स्फोट जावन तीन कामगार सोंपले हे आयकून वायट दिसलें. सरकारी यंत्रणांनी रोखडीच थंय धांव घेवन परिस्थिती नियंत्रणा खाला हाडली. थळाव्या लोकांनी कसल्याच वावड्यांचेर विस्वास दवरून भियेवन वच्चें न्हय. गॅशीची गळटी जावंक ना. सरकार पुराय परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा, अशें ट्वीट मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांणी हे घडणुके उपरांत केलें.