झाडां कापून बेगोबेग रस्ते केले मेकळे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें उजो पालोवपी जवानांची तोखणायेची कामगिरी
भांगरभूंय प्रतिनिधी
पेडणें ः पेडणें म्हालांत काल राती सावन घोग्यांनी पावस पडलो. वांगडा वादळी वारें आशिल्ल्यान साबार सुवातांनी झाडां पडलीं. रातची न्हीद घेनासतना पेडणें उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी झाडां कापून मोलादीक कामगिरी केली. तांचे हे तत्परताये खातीर लोकांची तांची तोखणाय केल्या.
बामणवाडो, पार्श्यां एक व्हड भेंडीचें झाड रस्त्या मदीं पडलें. तें विजेच्या सरयांचेर पडिल्ल्यान वीज खात्याकूय खूब लुकसाण जालें. उजो पालोवपी जवानांनी बेगोबेग झाड कापून रस्तो येरादारे खातीर मेकळो केलो.
इब्रामपूर हळर्णां एक रानवटी झाड रस्त्यार पडलें. तशेंच तें विजेच्या सरयांचेर पडिल्ल्यान रस्तो बंद जाल्लो. जवानांनी रानवटी झाड कापून रस्तो येरादारे खातीर मेकळो केलो. रातीं पाळये धारगळे प्रकाश पालयेंकार हांच्या घराचेर एक व्हड आंब्याचें झाड विजेच्या सरयां सयत पडलें. जवानांनी बेगोबेग येवन पालयेंकार हांच्या घराचेर पडिल्लें झाड कापलें.
फांतोडेप मालप्यां श्री हनुमान मंदिराचेर माड पडलो. जवान थंय गेले. उटंगाराचो पावस पडटा आसतनाय तांणी देवळाचेर पडिल्लो अळंग कापलो आनी देवळाची मोडतोड जावची ना हाची जतनाय घेतली. तांचे हे कामगिरीची श्री हनुमान मंदिरांत आयिल्ल्या भाविकांनी तोखणाय केली.  
आयुष हाॅस्पीटल सुकेकुळण धारगळे रस्त्यार रानवटी झाड पडिल्ल्यान रस्तो येरादारे खातीर बंद जाल्लो. जवानांनी झाड कापून रस्तो मेकळो केलो. हे कामगिरींत उजो पालोवपी दळाचे सहाय्यक अधिकारी प्रशांत धारगळकार, जयराम मळीक, हवालदार प्रदीप असोलकार, हवालदार जयराम शेटगांवकार, ड्रायव्हर शैलेश हळदणकार, ड्रायव्हर मथिएस मेंडोसो, ड्रायव्हर प्रमोद गवंडी, जवान अमोल परब, राजेश परब, अमित सावळ, विकास चौहान, यशवंत नायक, संदेश पेडणेकार, मयूर नायक, धनंजय वस्त आदींनी बरीच मेहनत घेतली.