ज्येश्ठ नागरिकांचो आदर करात

ज्येश्ठ नागरिकां खातीर सुरू केल्ल्या कावंटराचें उक्तावण करतना आमदार दिगंबर कामत. कुशीक नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, उपनगराध्यक्ष दीपाली सावळ आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिगंबर कामतः मडगांव पालिकेंत ज्येश्ठां खातीर कावंटर

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मडगांवः ज्येश्ठ नागरिकांचो आदर करप, तांकां मजत करप ही दरेका नागरिकाची जापसालदारकी, अशें आमदार दिगंबर कामत हांणी सांगलें. मडगांव पालिकेंत ज्येश्ठ नागरिकां खातीर सुरू केल्ल्या कावंटराचें उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले.

ह्या वेळार नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, पालिका मुख्याधिकारी मान्युएल बार्रेटो, उपनगराध्यक्ष दीपाली सावळ, नगरसेवक आनी  नागरीक हाजीर आशिल्ले.

मडगांव पालिकेंत ज्येश्ठ नागरिकां खातीर कावंटर सुरू केल्ल्यान नगराध्यक्ष आनी हेर नगरसेवक तोखणायेक पात्र आसात, अशेंय आमदार कामत हांणी सांगलें. पालिकेंत ज्येश्ठ नागरिकां खातीर कावंटर सुरू करचो, असो आपले कडेन ज्येश्ठ नागरिकां कडल्यान प्रस्ताव आयिल्लो. हे खातीर आपणे नगरसेवकांची बसका घेतली. तातूंत ताका मंजुरी मेळिल्ल्यान हो कावंटर सुरू करप शक्य जालें, अशें नगराध्यक्ष शिरोडकार हांणी सांगलें.