ज्येश्ठांक पांच म्हयने जाले येवजणांचे पयशे मेळूंक नात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयांतल्या ज्येश्ठ नागरिकांक, कलाकारांक दयानंद सुरक्षा येवजण, समाजीक सुरक्षा आनी कृतज्ञता निधी येवजणेचे पयशे फाटले चार-पांच म्हयने बँक खात्यांत जमा जावंक नाशिल्ल्यान ज्येश्ठ नागरिकांनी नाराजी उक्तायल्या. वेंचणुके आदीं दिल्लें आस्वासन पूर्ण करपाची तांक सिद्ध करची अशी मागणी जाता.
सध्याच्या भाजप प्रणीत सरकारान वेंचणुके आदीं कितल्याश्याच आस्वासनां प्रमाण ज्येश्ठांक पांचशीं रुपयांची वाड दिवपाचें आस्वासन दिल्लें. लोकांनी त्या आस्वासनाक भुलून सत्ता भाजपाच्या हातांत दिली आनी विकासकामां तशेंच आस्वासनांची पूर्तता करपा खातीर बळगें दिल्लें. मात अजून सरकारान ज्येश्ठांचे पयशे बँक खात्यांत जमा करूंक नाशिल्ल्यान दोतोर, वखदविरसद आदीचेर खर्च करपाक पयशे नाशिल्ल्यान त्रास जातात अशें एका ज्येश्ठ नागरिकान सांगलें.
सरकार मंत्र्यांक पगारा विशीं केन्नाच ताटकळ दवरना वा हेर सुविधा दिवपांत केन्नाच हयगय केली ना. मात ज्येश्ठ नागरीक फकत मानधनाचेर निंबून आसतात. तांकां तिश्ठत दवरचे न्हय. मुख्यमंत्र्यांनी वेळारूच लक्ष घालून तांकां न्याय दिवचो अशी मागणी तांच्या कुटुंबांतल्या कांय वांगडी करतात.
सध्या म्हारगाय तेंगशेक पावल्या. गृहिणीक काटकसर करतना नाकापुरो जाता. देखून सरकारान कल्याणकारी येवजणेचे पयशे लाबार्थ्यांक वेगीं दिवचे अशी मागणी सगल्या थरांतल्यान जाता.