ज्युस्ताक ज्युस्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तरणाट्यां वांगडा तांचे भशेनूच ज्युस्त नाचपी आनी गिटार वाजोवपी व्हर्च्युअल चलयो. चित्र, आवाज वापरून 3 डी वरवीं संगणकाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो चलयो तयार केल्यात. आतां जाहीर कार्यावळींनी कोरस वा मुख्य कलाकारा वांगडा नाचपी, वाजोवपी हांचे मदीं ताळमेळ पळोवंक मेळटलो. 10-12 जाण आसले तरी कोण स्टेप चुकचो ना. विज्ञान, तंत्रज्ञानाचो हो आगळो आविश्कार.