ज्ञानेश्वरीक रुपें, ऋतिकाक कांशें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताच्या आनीक दोग वेटलिफ्टरांनी ग्रीसाच्या हेरॅकलिओन शारांत चालू आशिल्ले ज्युनियर संवसारीक वेटलिफ्टींग वस्तादपण सर्तींत पदकां जिखलीं.

ज्ञानेश्वरी यादवान 49 कील वजन गटांत रुप्या पदक आनी व्ही ऋतिका हिणें कांश्या पदक जिखलें. ह्या दोगां पयलीं हर्षदा शरद गरुडान 45 कील वजन गटांत भांगरा पदक जिखिल्लें. हे संवसारीक सर्तींत भारताच्या पदकांची संख्या तीन जालीं. भारताची ही आतां मेरेनची सर्वोत्कृश्ठ कामगिरी आसा.

ज्ञानेश्वरी यादवान वट्ट 156 कील (73 कील+83 कील) वजन उखलून रुप्या पदक जिखलें. तिणें स्नॅचांत 73 कील आनी क्लीन अॅण्ड जर्कांत 83 कील वजन उखलून दोनूय प्रकारांत दुसरी सुवात मेळयली.

त्याच वेळार व्ही ऋतिकान वट्ट 150 कील (69कील+81कील) वजन उखलून कांश्या पदक जिखलें. तिणें स्नॅचांत 69 कील आनी क्लीन अॅण्ड जर्कांत 81 कील वजन उखलून दोनूय प्रकारांत तिसरी सुवात मेळयली.

हे संवसारीक सर्ती पयलीं भारतान फक्त तीन पदकां जिखिल्लीं. मीराबाई चानू आनी झिल्ली डालाबेहरा हांणी कांश्या पदकां आनी अचिंता शेउलीन रुप्या पदक जिखिल्लें.