जोकोविच तिसरे फेरयेंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सर्बियाच्या नोवाक जोकोविचान विम्बल्डनाचे तिसरे फेरयेंत सुवात मेळयली. ताणें ऑस्ट्रेलियेच्या थानासी कोकिनाकीस हाका 6-1, 6-4 आनी 6-2 अशा सरळ सेटांनी हारयलो.

सोमारा दिसा दक्षीण कोरियाच्या सून वू आड खेळटना जोकोविच संघर्श करतना दिशिल्लो. पूण, काल 79वे सुवाते वयल्या खेळगड्या आड खेळटना तो फॉर्मांत दिसलो. ताणें पयल्या सेटा पसून प्रतिस्पर्धी खेळगड्याचेर आपलो शेक दवरलो.

थानासीन 2018त मियामी मास्टर्साचे दुसरे फेरयेंत स्वित्झर्लेण्डाच्या रोजर फॅडरराक हारोवन प्रसिद्दींत आयिल्लो. पूण, हाची पुनरावृत्ती जोकोविचा आड करपाक ताका जमूंक ना.

सात वर्सां पयलीं फ्रॅंच ओपनांत थानासीक सरळ सेटांनी हारोवपी जोकोविचान काल तिनूय सेटाचे सुरवातीक ताची सर्वीस ब्रेक केली.