जैवविविधताय राखून दवोरपाक झांडांची खरी गरजः केदार नायक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पर्वरीः बरी भलायकी, बरें जेवण आनी शुद्ध हवा ह्या मनशाचें मूळावे गरजे खातीर झाडां लावून तांचें संवर्धन करप सामकें गरजेचें आसा. जैवविविधताचेची राखण, उदक आनी मातयेचें संवर्धन आनी हवामान संतुळा हे खातीर रानांची गरज आसा अशें साळगांवचो आमदार केदार नायक हांणी पिळर्ण- मार्रा पंचायत वाठारांत रोपे वाटपाचे कार्यावळींत उलयतना सांगलें.
उदरगतीच्या कामां खातीर झाडां मारतात पूण ताचें सुवातेर दुसरी झाडां लावपा कडेन कोणूच लक्ष दिना. वनमहोत्सव आनी पर्यावण दिसा निमतान  लोकां मदीं ते खातीर जाग्रुताय करची पडटा. पर्यावरणाची राखण करप हें फकत सरकाराचें काम न्हय. पंचायती आनी लोकांनी ते खातीर फुडाकार घेवपाक जाय अशें नायक हांणी सांगलें. लोकांनी आपल्या घराच्या आवाठांत मेकळे सुवातेर झाडां लावपाचें आवाहन तांणी केलें.
कार्यावळीक पिळर्णा- मार्राचे आदले पंच वांगडी अमरनाथ गोवेकार, किरण गोवेकार, सोनाली पेडणेकार, सयाजी राणे आनी थळावे लोक हाजीर आशिल्ले. ज्या लोकांनी रोपे व्हेल्यात ते तांणी लागून तांची देखभाल करची अशे आदलो सरपंच अमरनाथ गोवेकारान सांगलें.