जेवण वांटपीच थारलो चोर

दुबाविता सयत पुलीस निरिक्षक अनंत गांवकार आनी पुलीस.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बेतीं – पर्वरे गुरुद्वार चोरी प्रकरण

म्हापशें: बेतीं-पर्वरे गुरुद्वारांत घुसून साडेचार लाखांची चोरी केल्ल्याच्या आरोपा खाला पर्वरी पुलिसांनी जसप्रीत सिंग (35, रा. चांदनगर, अस्तंत दिल्ली) हाका दिल्लींतल्यान अटक केली. दुबावीत आरोपी हो लॉकडावनांत गुरुद्वारांत लंगर (महाप्रसाद) वांटप आनी वाहन चालक म्हूण काम करतालो.

ही चोरी बुधवारा 18 वेर मध्यान रातीं जाल्ली. फांतोडेर 5.15 वरांच्या सुमाराक हो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. ह्या प्रकरणांत अध्यक्ष हरविंदर सिंग हांचे कागाळीच्या आदाराचेर पुलिसांनी अनवळखी चोरां आड भादंसंच्या 457 आनी 380 कलमा खाला गुन्यांव नोंद केल्लो.

पुलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज पळयतकूच दोग जाण गुरुद्वारांत घुसखोरी करतात आनी दरबार हॉलांतल्या देणगी पेटयेंतली रोख रक्कम चोरून व्हरत आशिल्ल्याचें दिसून आयिल्लें. तातूंतल्या एका दुबाविताची गुरुद्वार वेवस्थापनान वळख पटयिल्ली.

ते प्रमाण पुलिसांनी दुबाविताचो सोद घेवपाचो यत्न केलो. तेन्ना तो दिल्लींत आशिल्ल्याचें समजून आयलें. पुलीस पंगड रोखडोच दिल्लीक गेलो आनी थळाव्या पुलिसांचे मजतीन दुबाविताक पुलिसांनी धरून गोंयांत हाडलो आनी अटक केली.

चवकशे वेळार दुबावितान ताच्या दुसऱ्या वांगड्यांचें नांव आनी पत्तो सांगलो ते वरवीं पुलीस दुबाविताचो सोद घेतात.

पुलीस अधिक्षक निधीन वाल्सन, उपअधिक्षक विश्वेश कर्पे आनी निरिक्षक अनंत गांवकार हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरिक्षक सीताराम मळीक, प्रणिता मांद्रेंकार, कॉन्सटेबल नितेश गावडे, वरीश कुंकळकार, योगेश शिंदे, आनंद कादुर्गी आनी नितेश परब ह्या पंगडान कामगिरी केली. फुडलो तपास उपनिरिक्षक प्रणिता मणेरकार करतात.

चोरयेचो मुखेल सुत्रधार दुबावीत जसप्रीत सिंग होच आसा. कोरोना महामारी वेळार सरकारान लागू केल्ल्या लॉकडावन काळांत दुबावीत ह्याच गुरुद्वारांत फुकट वितरीत केल्लो लंगर (महाप्रसाद) वांटपाचें काम करतालो. तशेंच तो गुरुद्वाराची गाडी लेगीत चलयतालो. संचारबंदी उठले उपरांत दुबावितान ही नोकरी सोडिल्ली.