जुवारी पुला कडलें धर्मीक थळाचें बेकायदो बांदकाम बंद करचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हिंदू रक्षा महाआघाडेची मागणी; मुरगांव उपजिल्होधिकाऱ्याक निवेदन

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मुरगांवः नव्या जुवारी पुलाचें उक्तावण जाता थंय आसा, रोखडेंच सांकवाळ कुठ्ठाळी- मडगांव जंक्शनाचेर पणजे वतना प्रवेश जावपी पुलाच्या फांट्या वटेन मातशा अंतराचेर दावे वटेन बेकायदो सिमेंट क्राँक्रिटाचो खुरीस बांदपाचें काम नेटान चल्लां. आतां मेरेन जशे ल्हान खुरसाचें कपेल आनी व्हड चर्चींत बेकायदो रुपांतरां जाल्यांत ही स्थिती आसा. राजकारण्यांच्या आशिर्वादान खुरीस उबे जातना दिसतात. नव्या जुवारी पुला लागसार ह्या बेकायदो काम सरकारान ताकतिकेन हस्तक्षेप करून बंद करचें, ना जाल्यार रागाक फुडो करचो पडटलो, अशी शिटकावणी हिंदू रक्षा महाआघाडेन दिल्या.

निळे ताडपत्रेंत गुळलायिल्लो खुरीस थंय हाडून दवरला आनी काँक्रीट घालपाचें काम चल्लां. ताकतिकेन कारवाय करून तें सामान जप्त करचें, अशी मागणी हिंदू रक्षा महाआघाडी, गोंय निमंत्रक सुभाष वेलिंगकार हांणी उजवाडायिल्ल्या पत्रकांत केल्या.

मजगतीं, आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिशद, राष्ट्रीय बजरंग दल गोंयान मुरगांवचे उपजिल्होधिकारी हांकां निवेदन भेटयलां. सरकारान ताकतिकेन हस्तक्षेप करून नव्या जुवारी पुला खाला चलिल्लें बेकायदो बांदकाम बंद करचें, अशें त्या निवेदनांत राष्ट्रीय बजरंग दल गोंयचे अध्यक्ष नितीन फळदेसाय हांणी म्हणलां.