जीआय मानांकनः मानकुराद आंब्याची शिफारस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोवन बेबिंका, ताळगांवची वांयगी, माडाची फेणी, सात शिरो भेंडो हांचोय अास्पाव

भांगरभूंय I मृणाली राऊत
पणजी : गोंयांतलो मानकुराद आंबो, गोवन बेबिंका, ताळगांवची वांयगी, माडाची फेणी आनी सात शिरो भेंडो ह्या आनीक पांच वस्तूंची शिफारस सरकारान जीआय मानांकना खातीर चेन्नयंतल्या नोंदणी संस्थे कडेन केल्या. हे विशींचे कागदोपत्री सोपस्कार पुराय जाल्यात, अशी म्हायती कृशी मंत्री रवी नायक हांणी विधानसभेंत दिल्ल्या लेखी जापेंत दिल्या.
आमदार विजय सरदेसाय हांणी हे विशींचो प्रस्न विचारिल्लो.
हाचे पयलीं गोंयांतली फेणी, खोला मिरसांग, हरमलची मिरसांग, मयंडोळी केळी अानी खाजें ह्या वस्तूंक जीआय मानांकन मेळ्ळां. ते उपरांत सरकारान काजू, हिलारियो आंबो, आगशीची वांयगी आनी कोरगूट तांदूळ हांकां जीआय मानांकन मेळोवपा खातीर प्रस्ताव धाडिल्ले.
ते उपरांत आतां मानकुराद आंबो, गोवन बेबिंका, ताळगांवची वांयगी, माडाची फेणी आनी सात शिरो भेंडो ह्या पांच वस्तूंचो प्रस्ताव दाखल केला.
मजगतीं, कृशी उत्पन्न वाडोवपाक राज्यांत शेतकारांच्या बारा संघटणा आसात. तातूंतल्यो पांच संघटणा उत्तर गोंयांत, सात संघटणा दक्षीण गोंयांत आसात. ह्या सगल्याच संघटणां कडल्यान उत्पादनांत वाड करपाचे यत्न सुरू आसात, अशें मंत्री नायक हांणी लेखी जापेंत नमूद केलां.

मानांकना खातीर प्रलंबीत
अहवाल
मानकुराद आंब्या खातीरची अहवाल (एफआयसी) 14 डिसेंबर 2020.
गोवन बेबिंका खातीरचो अहवाल 5 एप्रील 2021
माडाची फेणी खातीरचो अहवाल 10 मार्च 2021
सात शिराे भेड्यां खातीरचो अहवाल 8 नोव्हेंबर 2021
ताळगांव वांयगी खातीरचो अहवाल 27 मार्च 2022