जितीं जिवीं पानां?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हे मलाय पान बेबे. पानां, कोयरांत रावतात आनी बारीक जीव लागच्यान गेले काय तांकां खातात. सोरपांक, सुकण्यांक बी हे बेबे सट करून दिश्टी पडनात.