…जाल्यार अमीत शाहा आड अवमान याचिका दाखल करची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंटाचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां आव्हान

पणजी : म्हादयचें उदक कर्नाटकाक दिवपाक गोंयची मान्यताय आशिल्ल्यान म्हादयचो प्रस्न सुटला अशें उलोवप केंद्रीय गृह मंत्री अमीत शाह हांणी केलां. म्हादयचें उदक दिवपाक गोंय सरकाराची मान्यताय ना जाल्यार गोंय सरकारान केंद्रीय गृह मंत्र्यां आड अवमान याचिका दाखल करची अशें आव्हान सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंटान मुख्यमंत्र्यांक दिलां. केंद्रीय गृह मंत्री अमीत शाह हांचो निशेध करतनाच फ्रंटान लोकांक रस्त्यार देंवपाचो उलो मारला.

म्हादय खातीर लोकांनी रस्त्यार देंवपाची गरज आसा. लोकांक जाय तेन्ना सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंटाची रसत्यार देंवपाची तयारी आसा अशें फ्रंटाचे फुडारी महेश म्हांब्रे हांणी सांगलें.

म्हादय प्रस्नाक लागूक गाेंयांत खवदळ पडला. कळसा – भांडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक केंद्रान मान्यताय दिले उपरांत राज्यांत खवदळ निर्माण जाला. ह्याच वेळार विधानसभेचें शिंयाळें अधिवेशन सुरू जालें. अधिवेशनाच्या पयल्याच दिसा सांखळे सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंटाची जाहीर सभा जाली. हे सभेक व्हड प्रतिसाद मेळ्ळो. अधिवेशनाच्या निमाण्या दिसा म्हादय प्रस्नाचेर चर्चा जावन सभाघर समिती स्थापन जाली. सभाघर समितीची अजून बसका जावंक ना. गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत अवमानाचो अर्ज जाहीर केले उपरांत केंद्रीय गृह मंत्री अमीत शाह हांणी बेळगांवां जाहीर सभेंत खवदळ निर्माण करपी उलोवप केलें.

कर्नाटकाक म्हादयचें उदक मेळटलेंच. कर्नाटकाक म्हादयचें उदक दिवपाक गोंय सरकाराची मान्यताय आशिल्ल्यान हो प्रस्न सुटला. भाजप सरकारान हो प्रस्न सुटावो केला अशें उलोवप अमीत शाह हांणी जाहीर सभेत केलें. ह्या उलोवपाक लागून ह्या प्रस्नाचेर परतून खवदळ पडला. सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंटान आयतारा पत्रकार परिशद घेवन भुमिका स्पश्ट केली.

मुख्यमंत्र्यांक दिलें आव्हान

केंद्रीय गृह मंत्री अमीत शाह हे जाहीर सभेंत म्हादयचो प्रस्न सुटावो जाल्ल्याचें विधान करतात. गोंयचे मान्यतायेन म्हादयचें उदक कर्नाटकाक मेळटलें अशें आस्वासन ते लोकांक दितात. म्हादयचो प्रस्न सर्वोच्च न्यायालयांत आसा. प्रस्न सर्वोच्च न्यायालयांत आसतना हो विशय सुटावो जालो. गोंयचे मान्यतायेन प्रस्न सुटावो जाल्ल्याचें ते विधान करतात. केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी जाहीर सभेंत उलोवप करप ही गंभीर गजाल आसा. हो सर्वोच्च न्यायालयाचो अवमान थारता. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अमीत शाह हांचे आड अवमान याचिका दाखल करची. म्हादयचें उदक कर्नाटकाक दिवपाची गोंयची तयारी ना, जाल्यार अवमान याचिका दाखल करप गरजेचें थारता. ना जाल्यार म्हादयचें उदक कर्नाटकाक दिवपाक गोंय सरकाराची सहमती आशिल्ल्याचें सिद्ध जातलें अशें महेश म्हांब्रे हांणी म्हणलें.

आतां लोकांनी रस्त्यार देंवचें

म्हादयक वाटावपा खातीर सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंटान आंदोलन सुरू केलां. हें आंदोलन सुरूच उरतलें. आतां लोकांनी रस्त्यार देंवपाची गरज आसा. लोक रस्त्यार देंवले उपरांत सेव्ह म्हादय मंच रसत्यार देंवतलो. लोकां कडेन चर्चा करून आंदोलनाची दिशा थारतली. येता त्या पंदरा दिसांत आंदोलन सुरू जातलें अशें फ्रंटाचे फुडारी हृदयनाथ शिरोडकार हांणी सांगलें.

म्हादय प्रस्नाचेर 2002 सावन विस्वासघात

म्हादयचो प्रस्न हो पोरणो प्रस्न आसा. आतां मेरेन सगले खेपे भाजप सरकारान म्हादयचेर विस्वासघात केला. सगल्यांत पयलीं 2002 वर्सा भाजपाचें सरकार आसतना म्हादय लवाद नेमपाची शिफारस जाली. म्हादय लवादाची गरज नाशिल्ली. 2006 वर्सा काँग्रेस सरकार आसतना लवाद नेमपाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयांत जाली. दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना 2010 वर्सा लवादाची अधिसुचोवणी जारी जाली. सुनावणी जावन म्हादय लवादान निवाडो दिलो. हो निवाडो 2018 वर्सा अधिसुचीत जालो. निवाडो अधिसुचीत करपाक गोंय सरकारान विरोध केलो ना. केंद्रांत भाजपाचें सरकार आसतना 2019 वर्सा प्रकल्पक पर्यावरणी दाखलो दिलो. तेन्नाचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर हे इफ्फी निमतान गोंयांत आयिल्ले. समाजीक कार्यकर्त्यांनी तेन्ना तांचे आड घोशणा दिवन निशेध केल्लो. ह्या वेळार भाजपाचें सरकार आशिल्लें. आतां गोंय तशेंच कर्नाटकांत भाजपाचें सरकार आसतना कळसा-भांडुरा प्रकल्पाक केंद्रान मान्यताय दिल्या. महेश म्हांब्रे हांणी हो घटनाक्रम सांगतना भाजप सरकारान दर खेपे विस्वासघात केल्ल्याचो आरोप केलो.

म्हादयचें आंदोलन राजकी न्हय

सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंटान सांखळे जाहीर सभेचें आयोजन केल्लें. हे सभेक राजकारणी लोक वांटेकार जाल्ले. राजकी फुडाऱ्यांनी भाशणां केलीं. तरी ही सभा राजकी नाशिल्ली. म्हादय वाटावपा खातीर लोक एकठांय आयिल्ले. हे सभेक लोकांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंट ही राजकी संघटणा न्हय. म्हादय वाटावपा खातीर हो फ्रंट स्थापन जाला. म्हादय खातीर आंदोलन वा सभा राजकी न्हय, अशें प्रो. प्रजल साखरदांडे हांणी सांगलें. आतां हें आंदोलन खर जावपाची गरज आसा. लोकांची मतां विचारांत घेवन आंदोलनाची दिशा थारतली अशें तांणी सांगलें.