जात्रा, फेस्तांनी खाणांचो वेवसाय करप्यांचेर जावं येता कारवाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी: राज्यांत जात्रा आनी फेस्तांचो मोसम सुरू जावपाचो आशिल्ल्याचे फांटभूंयेर अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालयान अन्न वेवसाय/ विक्री करप्यांनी अन्न सुरक्षा कायद्याचे नेम पाळपाचो सल्लो दिला. तो सुरू करचे पयलीं वेवसायिकांनी अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालया कडल्यान FSSAI नोंदणी प्रमाणपत्र घेवपाची गरज आसा. स्टॉलांनी नितळसाण राखप, कामगारांनी नतळ एप्रॉन आनी तकलेक कपडो बांदप, अन्न रांदपाची आयदणां नितळ दवरप, शिजयिल्लें अन्न धांपून दवरपाक जाय, फकत मान्यताय आशिल्ले रंग आनी प्रमाणांत वापरचे, अशे नेम घातल्यात.
गोंय राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगान जात्रा आनी फेस्तांनी उगड्यार तयार करून विकपात येवपी गोबी मंच्युरियन, स्वीट कॉर्न अशा अन्न पदार्थांच्या सुरक्षितताये विशीं हुस्को उक्तायला. ताका लागून ह्या वेवसायिकांनी भलायकी सेवा संचालनालय वा नोंदणीकृत दोतोरा कडल्यान सॅनिटरी कार्ड घेवचें. गुठळावपाक वा पॅक करपाक न्युजपेपराचो आनी स्टॅपलर पिनीचो वापर करचो न्हय.
वयलीं मार्गदर्शक तत्वां/नेम पाळिनाशिल्ल्यां आड अन्न सुरक्षा आनी मानांकन कायदो २००६ खाला कारवाय जातली.