जाण्ट्यां खातीर…..

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

चडशे जाण्टे तोल गेल्ल्यान पडटात आनी तांचें हाड मोडूं शकता. तशें जाल्यार मागीर ताचे हाल जातात. तांचे खातीर खास सेफ्टी बॅग तयार केलां. ताचें हें प्रात्यक्षीक.