जाण्टेल्यांक विसव घेवपाक सांंगप म्हणल्यार घरांतले वातावरण इबाडिल्ल्याचे स्पश्ट: पार्सेकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांंगरभूंंय प्रतिनिधी

पणजी : आमी घरांत जाण्टेल्यांंचो आदर करतात. आतां मेरेन तुवेंन खूब काम केलें, आतां विसव घे. आमी काम करतात, अशें कोण केन्ना सांंगिना. एखाद्या घरांंत जाण्टेल्याक आतां विसव घे, अशें सांगप म्हणल्यार घरांतले वातावरण इबाडिल्ल्याचे स्पश्ट जाता, अशें आदले मुख्यमंंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांंणी म्हणलें.

हांव आता भारतीय जनता पक्षांत ना. भारतीय जनता पक्ष सोडले उपरांत खंयच्याच हेर पक्षांत प्रवेश करुंक ना. बरीच वर्सां हांंव भारतीय जनता पक्षात आशिल्लो. आतां पुरो जाले, विसव घे, अशें एखादो मनीस जेश्ठ फुडाऱ्याक सांंगता, ते पळोवन दुख्ख जाता, अशें प्रा. लक्ष्मीकांंत पार्सेकार हांंणी म्हणलें.

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड ह्या राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुकेंत भारतीय जनता पक्षाक व्हड येस मेळ्ळां. हाचे उपरांंत लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाक 400 परस चड सुवातो मेळटले, अशें भाकीत मुख्यमंत्र्यांनी केलांं. राज्यांतल्या दोनूय सुवातांचेर भाजपाचे जैत निश्चीत आसा, असो विस्वास मुख्यमंत्र्यांंनी उक्तायला. हाचे उपरांत भाजपा मदीं उत्तर गोंयांंत उमेदवारी खातीर इत्सुकांचो आंकडो वाडत आसा. उत्तर गोंयांतल्यान श्रीपाद नायक हे सेगीत 5 खेपे वेंचून आयल्यात. आतां नवो उमेदवार पक्षान निवडचो, अशी चर्चा पक्षांत आसा. हे फाटभुंयेर आदले मंत्री दिलीप परूळेकार, दयानंद सोपटे हांणी उमेदवारी स्विकारपाची तयारी दाखयल्या.

केंंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी विसव घेवचो आनी नव्या लोकांंक संंद दिवची, ह्या दयानंद सोपटे हांचे विधानाचेर पक्षांत सध्या खवदळ निर्माण जाल्या.

दोनूय सुवातो जिखप सोपें ना

भारतीय जनता पक्षांत आतां पयलीची शिस्त उरुंक ना, हे सिद्ध जालांं. तू आतां विसव घे, अशें जाण्टेल्यांंक पयलीं कोण सांंगनाशिल्लो. आतां सांंगपाक लागल्यात. कांय जाणांनी बाशींग बांंदलां. कांय जाण बाशींग बांंदपाची तयारी करतात. पक्षांतले वातावरण पळयल्यार दोनूय सुवातो जिखप दिसता तितलें सोंपें ना, अशें प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांंणी म्हणलें.