जमीन शेतकारांची आसल्यार कायदेशीर पद्दतीन विरोध करचोः फळदेसाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विरोधक लोकांक खुबळावपाचें काम करून दिशाभूल करतात

पणजीः आयआयटी खातीर शेतकारांची जमीन घेतल्या जाल्यार त्या शेतकारांनी कायदेशीर पद्दतीन विरोध करचो. कांय बिगर सरकारी संघटणा खुबळावन घालतात म्हूण प्रसार माध्यमां मुखार येवन आयआयटीक विरोध करचो न्हय. आमी खंयच्याच शेतकारांची जमीन घेवंक ना, अशें स्पश्टीकरण सांगेंचे आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिलें.

आमी खंयच्याच शेतकारांचेर अन्याय करूंक ना. कांय लोक ती जमीन पोर्तुगिजांची आसा अशें सांगतात. ह्या लोकांच्या तकलेंतल्यान अजून पोर्तुगीज वचूंक नात. आयआयटी प्रकल्प हो पर्यावरणपुरक आसा. प्रकल्पाक लागून पर्यावरणाचें लुकसाण जावचें ना, सांगेंची उदरगत जातली. भुरग्यांक उच्च दर्ज्याचें शिक्षण मेळटलें हाचो लोकांनी विचार करचो, अशें मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलें.

आयआयटी प्रकल्प आपल्या फायद्या खातीर न्हय. हो सरकारी शिक्षण प्रकल्प आसा. पर्यावरणाचो इबाड करून हो प्रकल्प उबारनात. लोकांक विस्वासांत घेवनूच हो प्रकल्प उबारतले. कांय बिगर सरकारी संघटणा आनी विरोधक लोकांक खुबळावपाचें काम करून दिशाभूल करतात. शेतकारांनी तांचेर विस्वास दवरचो न्हय, अशें आवाहन मंत्री फळदेसाय हांणी केलें.