जमीन बळकावप्यांचेर जातली कारवाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्रीः जमीन घोटाळे भायर काडपाक एसआयटी; बेगिनूच चवकशी


पणजी : बनावट कागदपत्रां तयार करून बेकायदो पद्दतीन लोकांच्यो जमनी बळकावप आनी तांची विक्री करपाची 60 ते 70 प्रकरणां आतां मेरेन उक्ताडार आयल्यात. हातूंतल्यान मोट्या प्रमाणांत जमीन घोटाळे जाल्यात. ते भायर काडपा खातीरूच राज्य सरकारान विशेश चवकशी पथकाची (एसआयटी) स्थापणूक केल्या, अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बिरेस्तारा पत्रकारां कडेन उलयतना दिली.

बनावट कागदपत्रां तयार करून जमनी बळकायिल्ल्याच्यो जायत्यो कागाळी हाचे पयलीय पुलीस खात्या कडेन आयल्यात. ते भायर पुरातत्व आनी राज्य निबंधक खात्या कडेनूच बेकायदो जमनी बळकायिल्ल्याच्यो कागाळी आयल्यात. कांय वाठारांनी बनावट कागदपत्रां तयार करून सरकारी जमनीय स्वताच्या नांवार करून घेतिल्ल्याचे तशेंच तांची विक्री केल्ल्याचे उक्तें जालां. अशा प्रकरणांची चवकशी करून जमीन घोटाळे भायर काडपाचे निर्देश एसआयटीक दिल्यात, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
मजगतीं, राज्य सरकारान बुधवारा सांजे अादेश जारी करून गुन्यांव फांट्याचे अधिक्षक निधीन वाल्सन हांच्या फुडारपणा खाला दक्षीण गोंयचे उपजिल्होधिकारी स्नेहल प्रभू, उपअधिक्षक ब्राझ मिनेझीस, पुलीस निरिक्षक सतीश गावडे हांची समिती स्थापन केल्या. तेच प्रमाण आयआरबीचे निरिक्षक नीलेश शिरोडकार हांचे सयत पुरातत्व आनी राज्य निबंधक खात्याच्या दरेकी एका अधिकाऱ्याचो आस्पाव हें समितींत आसतलो. ही समिती बेकायदो जमीन बळकायिल्ल्या प्रकरणांची चवकशी करतले, अशें मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलां.

दर्यादेग वाठारांनी सगल्यांत चड प्रकरणां

बनावट कागदपत्रां तयार करून जमनी बळकायिल्ल्याची वा तांची विक्री केल्ल्याची प्रकरणां पुराय गोंयभर घडल्यात. पूण बार्देस, पेडणें, तिसवाडी, साश्ट ह्या दर्यादेग वाठारांनी हे विशींची चडशीं प्रकरणां घडल्यात. अशा प्रकरणांत बळी पडिल्ल्यांक थेट एसआयटी कडेन कागाळ करपाक मेळटली, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.