जपान (आशिया – भाग 7)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आशिया खंडांतल्या उत्तर पॅसिफिक ओशन वाठारांत जपान हो देश आसा. चार मुखेल जुंव्यांक मेळून हो देश तयार जाला. ह्या जुंव्यां भायर सुमार 3,000 ल्हान जुंवे आसात. तंत्रगिन्यानाच्या मळार सगळ्यांत प्रगत असो हो देश. टोकयो जपानाची राजधानी. जपानांत जपानी येन हें चलन वा करन्सी चलता.
संस्कृताय – जपानी लोकांची हजारांनी वर्सां पोरणा संस्कृताय आनी परंपरा आसा. ह्या देशांतल्या लोकांची स्वताची भास आनी लिपी आसा. जपानचे लोक म्होंवाळ. भुरग्यांक ल्हानपणांतल्यानूच एकामेकांचो आदर करप, उलयतना सवकास उलोवप सारकिले नेम जपानी लोक सक्तीन पाळटात. जपानी लोक एकामेकांच्या मुखार बागोवन नमस्कार करतात. कमोनो हो ह्या वाठारांतलो पारंपरीक भेस.
आधुनीक तंत्रगिन्यान – जपानाची अर्थवेवस्था इलॅक्ट्रॉनिक्स आनी वाहनांच्या उत्पादनांचेर निंबून आसा. उच्च दर्ज्याच्या तंत्रगिन्यानाचें संशोधन, विकास आनी उत्पादन करप हाचेर जपानाचो भर आसता. दर्जेदार आनी नव्या तंत्रगिन्यानाचे टीवी, कम्प्युटर सारकिली इलॅक्ट्रॉनिक्स उपकरणां ह्या देशांत तयार जातात. हीं उपकरणां बर्‍या दर्जाचीं आनी परवडपी आसतात.
बुलेट ट्रेन – जपानांत प्रवास करूंक वेगान चलपी रेल्वे आसात. प्रवास करपाचें हें सगळ्यांत वेगवान माध्यम म्हणल्यार जाता. बुलेटा वरी वेगान धांवपी ह्या बुलेट ट्रेनींक जपानांत शिंकॅन्सन म्हणटात. ह्यो बुलेट ट्रेनी राजधानी टोकयो शाराक हेर जायत्या शारां कडेन जोडटात. ह्या रेलगाडयांचो वेग 300 किलो मिटर प्रती वर आसता. 1964 वर्सा जपानांत संवसारांतली पयली सगळ्यांत वेगवान ट्रेन चलिल्ली.
खेळ – जपानांत खेळाची खूब बरी संस्कृताय आसा. पारंपरीक तशेंच आधुनीक खेळ ल्हानपणांतल्यानूच भुरग्यांक खेळपाक प्रोत्साहन दितात. बेसबॉल वा याक्यू हो खेळ जपानांत खूब लोकप्रिय. वेवसायीक पांवड्याचेर हो खेळ खेळटात. तशेंच विद्यापीठ आनी शालेय पातळीचेर भुरगीं बेसबॉल खेळटना दिसतात. हाचे भायर रगबी, गोल्फ, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग सारकिले खेळ जपानांत खेळटात.
मार्शियल आर्ट्स – कॅन्डो (आधुनीक) हो जपानांतलो फामाद मार्शियल आर्ट खेळा प्रकार. 200 वर्सां पयलीं हो प्रकार जल्माक आयलो. जपानी समुराय स्वॉर्ड्सशिप (तलवारबाजी वरी) हाचो हो एक प्रकार. भुरगीं कोंड्याच्यो तलवारी करून आत्मरक्षणाचो हो खेळा प्रकार शिकतात. ज्युडो आनी कराटे हे मार्शियल आर्ट्स लेगीत तितलेच प्रसिद्ध आसात.
भूंयकांप – भूंयकांप वा भूकंपाच्यो घडणुको जपानांत मोट्या प्रमाणांत घडटात. पृथ्वीच्यो चार टॅकटॉनीक प्लेटी मेळपी वाठारांत जपानांतले हे जुंवे आसात. ताका लागून भूंयकांप जातात. ही सैमीक आपत्ती परत परत घडटा ताका लागून विद्यार्थ्यांक ल्हान आसतनाच सुरक्षा उपाय शिकयतात.
खाणां-जेवणां – जपानांत तांदूळ हें मुखेल पीक. तशेंच नुस्त्याचो आसपाव जपानांतल्या खाणां-जेवणांत आसतातूच. जुंवे एकठांय येवन जपान देश तयार जाल्ल्यान चारूय वटांनी उदकूच उदक. ते खातीर जपानांत भरभूर नुस्तीं मेळटात. सुशी, साशिमी, टॅम्पुरा हे जपानांतले कांय लोकप्रिय जिनस.